Navigačný riadok

Zmena klímy: pripravenosť na katastrofy - 18/04/2013

Lietadlo zhadzuje vodu na lesný požiar © EU

EÚ chce prostredníctvom stratégie koordinovať reakcie členských štátov na vplyv globálneho otepľovania na miestne komunity.

EÚ sa zaviazala k zníženiu emisií skleníkových plynov. Ale stanovenie cieľov English na zmiernenie postupného nárastu priemernej globálnej teploty nestačí.

Stále väčší výskyt extrémnych výkyvov počasia ohrozuje životy ľudí, ich zdravie, živobytie a osobný majetok. Južnú a strednú Európu postihujú časté vlny horúčav, lesné požiare a suchá. V severnej a severovýchodnej Európe sa očakáva viac záplav a pobrežných erózií.

Niektoré krajiny už podnikajú kroky na riešenie dôsledkov globálneho otepľovania, iné však z rôznych dôvodov ešte nezačali. Komisia preto navrhuje koordinovanejší prístup na úrovni EÚ.

Takýto prístup má zmysel, pretože nedostatočná príprava v jednej krajine alebo regióne môže viesť k problémom v iných krajinách. Extrémne prejavy počasia, ako sú povodne, erózia a lesné požiare, pritom často postihujú viacero krajín naraz. Prístup na úrovni EÚ English by sa mal zamerať na:

  • pomoc krajinám a mestám pri vypracovaní plánov adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom financovania a ďalších foriem podpory;
  • zahrnutie primeraných opatrení do programov EÚ pre kľúčové odvetvia hospodárstva, ako sú poľnohospodárstvo, rybárstvo, a pre regionálne projekty. Cieľom je vytvorenie odolnejšej infraštruktúry a povzbudenie jednotlivcov, podnikov a vlád, aby uzatvorili poistenie proti stratám spôsobeným katastrofami;
  • podporu výskumu potenciálnych účinkov zmeny klímy a rozšírenie online informačnej siete EÚ o adaptácii (Climate-Adapt English ).

Vnútroštátne plány by mali presadzovať efektívne riešenia, ktoré podporujú hospodársky rast a zamestnanosť. Nerobiť nič je alternatíva, ktorá by mohla stáť hospodárstvo EÚ približne 250 miliárd EUR ročne do roku 2050.

Poistenie proti katastrofám

Komisia zároveň získava názory verejnosti DeutschEnglishfrançais na to, či je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ, aby sa zabezpečilo dostatočné poistné krytie strát, ktoré spôsobujú prírodné katastrofy. Ak by komunity bez primeraného poistenia zasiahli veľké katastrofy a následná pomoc by si vyžadovala použitie verejných prostriedkov, mohlo by to narušiť finančnú stabilitu krajiny.

Ďalšie kroky

Komisia zváži návrh právneho predpisu EÚ, ktorý bude zaväzovať členské štáty, aby vypracovali a realizovali plány adaptácie v prípade, že súčasný dobrovoľný prístup neprinesie očakávané výsledky do roku 2017.

Viac o prispôsobení sa zmene klímy English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy