Ścieżka nawigacji

Zmiany klimatu – gotowość na wypadek katastrof naturalnych - 18/04/2013

Samolot zrzucający wodę na płonący las © UE

Komisja Europejska przedstawiła nową strategię, która ma ułatwić koordynację działań podejmowanych przez kraje UE w reakcji na wpływ globalnego ocieplenia na społeczności lokalne.

UE zobowiązała się obniżyć emisje gazów cieplarnianych. Ale samo wyznaczenie celów English , które służą zahamowaniu stopniowego wzrostu temperatur na świecie, to za mało.

Coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe już teraz stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia i źródeł utrzymania Europejczyków. Fale upałów, pożary lasów i susze są częstsze w Europie Południowej i Środkowej. Powodzie i erozja brzegów morskich to z kolei problemy dotykające głównie Europy Północnej i Północno-Wschodniej.

Niektóre kraje już podejmują działania, które mają im pomóc w radzeniu sobie ze skutkami globalnego ocieplenia. Inne jednak na razie nic w tym celu nie robią, z różnych względów. Dlatego Komisja proponuje bardziej skoordynowane podejście.

Taka koordynacja będzie korzystna. Nieprzygotowanie jednego kraju czy regionu może skutkować problemami w innym miejscu. A skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy pożary lasów, dotykają często kilku krajów jednocześnie. Strategia UE English ma następujące cele:

  • wspieranie krajów i miast w przygotowywaniu planów dostosowania się do zmian klimatu – na przykład poprzez udostępnienie im funduszy
  • uwzględnienie odpowiednich działań w programach UE dotyczących sektorów gospodarki najbardziej dotkniętych skutkami zmian klimatu, jak rolnictwo i rybołówstwo, oraz w projektach regionalnych. Służyłoby to wzmocnieniu infrastruktury i zachęceniu osób prywatnych, firm i rządów do wykupywania ubezpieczenia na wypadek katastrof
  • wspieranie badań nad potencjalnymi skutkami zmian klimatu i rozwój europejskiej elektronicznej sieci informacji o dostosowywaniu się do zmian klimatycznych (Climate-Adapt English ).

Plany krajowe promowałyby niedrogie rozwiązania na poziomie lokalnym, wspierające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Brak działań w tej dziedzinie mógłby kosztować gospodarkę UE w perspektywie do roku 2050 około 250 mld euro rocznie.

Ubezpieczenie na wypadek katastrof

Równolegle Komisja zbiera opinie DeutschEnglishfrançais na temat tego, czy potrzebne byłoby działanie na poziomie UE po to, by zapewnić odpowiednią ofertę ubezpieczeń, które pokrywałyby straty na wypadek katastrof będących wynikiem zjawisk pogodowych. Stabilność finansowa poszczególnych krajów mogłaby poważnie ucierpieć, gdyby pomoc dla społeczności dotkniętych poważną klęską żywiołową miała pochodzić z pieniędzy publicznych.

Kolejne działania

Jeśli obecne podejście oparte na zasadzie dobrowolności nie przyniesie efektów do 2017 r., Komisja rozważy zaproponowanie przepisów UE, które nałożyłyby na kraje członkowskie obowiązek opracowywania i wdrażania odpowiednich planów.

Więcej o adaptacji do zmian klimatu English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki