Kruimelpad

Klimaatverandering: voorbereiding op rampen - 18/04/2013

Vliegtuig stort water uit over bosbrand © EU

De EU wil de aanpak van de gevolgen van de opwarming van de aarde voor plaatselijke gemeenschappen coördineren.

De EU heeft zich ertoe verbonden minder broeikasgassen uit te stoten. Maar doelstellingen English om de geleidelijke stijging van de gemiddelde temperatuur te vertragen, zijn niet genoeg.

Extreme weersomstandigheden bedreigen nu al steeds vaker het leven, de gezondheid, de bestaansmiddelen en de bezittingen van mensen. Zuid- en Centraal-Europa krijgen alsmaar meer hittegolven, bosbranden en droogtes te verwerken. In Noord- en Noordoost-Europa worden meer overstromingen en kusterosie verwacht.

Sommige landen hebben al maatregelen genomen om de gevolgen van de opwarming van de aarde aan te pakken. Maar andere heben om allerlei redenen nog niets gedaan. Daarom stelt de Commissie een beter gecoördineerde EU-aanpak voor.

Dat is verstandig, want als een land of regio zich niet goed voorbereidt, kan dat ook elders tot problemen leiden. En de resultaten van extreem weer, zoals overstromingen, erosie en bosbranden, blijven vaak niet beperkt tot één land. Die aanpak English zou het volgende inhouden:

  • landen en steden financieel en op andere manieren helpen om plannen op te stellen om zich aan te passen aan de klimaatverandering;
  • maatregelen voor kwetsbare economische sectoren, zoals landbouw en visserij, en voor regionale projecten opnemen in EU-programma's, de infrastructuur beter bestand maken tegen rampen, en burgers, bedrijven en overheden stimuleren om zich ertegen te verzekeren;
  • onderzoek naar de mogelijke effecten van klimaatverandering stimuleren en het EU-netwerk voor online-voorlichting over aanpassing (Climate-Adapt English) uitbreiden.

Nationale plannen moeten zorgen voor goedkope lokale oplossingen die de economische groei en de werkgelegenheid bevorderen. Als we niets doen, zou dat de EU vanaf 2050 ongeveer 250 miljard euro per jaar kosten.

Verzekering tegen rampen

Bovendien houdt de Commissie een raadpleging DeutschEnglishfrançais over de vraag of de EU ervoor moet zorgen dat verzekeringsmaatschappijen de schade van natuurrampen dekken. Als de overheid bij grote rampen financieel moet bijspringen, zou dat de financiële stabiliteit van sommige landen kunnen bedreigen.

Volgende stappen

Als de huidige aanpak op basis van vrijwilligheid in 2017 nog geen succes is, zal de Commissie EU-wetgeving overwegen om landen te verplichten plannen op te stellen en uit te voeren.

Meer over aanpassing aan klimaatverandering English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links