Navigācijas ceļš

Sagatavotība klimata pārmaiņu izraisītām katastrofām - 18/04/2013

Lidmašīna dzēš meža ugunsgrēku © ES

Stratēģija, kuras mērķis ir koordinēt pasākumus, ko ES dalībvalstis veic, lai mazinātu globālās sasilšanas sekas iedzīvotājiem.

ES ir apņēmības pilna samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas apjomu. Tomēr nepietiek ar to vien, ka izvirza mērķus English samazināt vidējās temperatūras pakāpenisko pieaugumu visā pasaulē.

Cilvēku dzīvību, veselību, iedzīvi un īpašumu jau tagad apdraud ekstrēmi laikapstākļi, kas vērojami aizvien biežāk. Eiropas dienvidos un vidusdaļā biežāk ir karstuma viļņi, meža ugunsgrēki un sausuma periodi. Gaidāms, ka Ziemeļeiropā un Ziemeļaustrumeiropā biežāk būs plūdi un ka tur krasta erozija būs intensīvāka.

Dažas valstis jau tagad rīkojas, lai novērstu globālās sasilšanas sekas. Savukārt citas dažādu iemeslu dēļ vēl nav sākušas. Tāpēc Komisija ierosina īstenot koordinētāku pieeju visas ES mērogā.

Tas ir loģiski, jo tas, ka kāda valsts vai reģions nav sagatavojies, var radīt problēmas citiem. Turklāt ārkārtēju laikapstākļu, piemēram, plūdu, erozijas un meža ugunsgrēku, sekas bieži vien ir kopēja problēma. ES pieejas English galvenie mērķi:

  • palīdzēt valstīm un pilsētām izstrādāt plānus, kā pielāgoties klimata pārmaiņām, un sniegt finansējumu un cita veida atbalstu;
  • svarīgām ekonomikas nozarēm (piemēram, lauksaimniecībai un zivsaimniecībai) paredzētās ES programmās un reģionālos projektos iekļaut piemērotus pasākumus. Nolūks ir infrastruktūru padarīt izturīgāku un rosināt iedzīvotājus, uzņēmumus un valdības apdrošināties pret zaudējumiem, kas radušies dabas katastrofu dēļ;
  • stimulēt pētījumus par to, kādas ir klimata pārmaiņu iespējamās sekas, un paplašināt tīmeklī pieejamo ES informācijas tīklu pielāgošanās jautājumos (Climate-Adapt English ).

Paredzēts, ka valstu plānos jāiekļauj vietēja mēroga risinājumi, kas neizmaksā daudz un atbalsta ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Alternatīva ir nedarīt neko, bet tas ES ekonomikai līdz 2050. gadam izmaksātu ap 250 miljardiem eiro.

Apdrošināšana pret katastrofām

Pašlaik Komisija arī aptaujā ieinteresētās personas DeutschEnglishfrançais par to, vai ir vajadzīgi ES līmeņa pasākumi, lai nodrošinātu, ka ir pieejama pietiekama apdrošināšana pret ļoti sliktu laikapstākļu izraisītiem zaudējumiem. Ja valsts nauda ir vajadzīga, lai kopienām, kas nav pienācīgi apdrošinātas, palīdzētu atgūties pēc lielas katastrofas, tas var apdraudēt valsts finanšu stabilitāti.

Kas notiks tālāk

Ja pašreizējā pieeja, kuras pamatā ir brīvprātības princips, līdz 2017. gadam nedos rezultātus, Komisija apsvērs, vai ierosināt ES tiesību aktu, kurā prasīts, lai valstis izstrādā plānus un tos īsteno.

Sīkāk par pielāgošanos klimata pārmaiņām English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites