Naršymo kelias

Klimato kaita. Pasirengimas nelaimėms - 18/04/2013

Lėktuvas, gesinantis miško gaisrą © ES

Pagal šią strategiją būtų koordinuojami ES šalių reagavimo į visuotinio atšilimo poveikį vietos bendruomenėms veiksmai.

ES įsipareigojusi mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tačiau užsibrėžti tikslą English tik sumažinti laipsnišką Žemės atmosferos atšilimą nepakanka.

Žmonių gyvybei, sveikatai, pragyvenimo šaltiniams ir asmeniniam turtui jau kyla pavojus dėl nuolat gausėjančių ekstremalių klimato reiškinių. Pietų ir Vidurio Europą ištinka vis daugiau karščio bangų, miškų gaisrų ir sausrų. Šiaurės ir šiaurės rytų Europoje tikėtini dažnesni potvyniai ir didesnė pakrančių erozija.

Vienos šalys jau imasi veiksmų pasaulinio atšilimo poveikiui mažinti, bet kitos dėl įvairių priežasčių – dar ne, todėl Europos Komisija siūlo labiau koordinuoti veiksmus.

Toks siūlymas pagrįstas. Jeigu kurioje nors šalyje ar regione nebus tinkamai pasirengta, gali kilti problemų kitur. Ekstremalių meteorologinių reiškinių, pvz., potvynių, erozijos ir miškų gaisrų padariniai dažnai kelia kelioms šalims bendras problemas. Vykydant ES strategiją English didžiausias dėmesys būtų sutelktas į:

  • pagalbą šalims ir miestams parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus, skiriant finansavimą ir teikiant kitų formų paramą;
  • tai, kad į pačių svarbiausių ekonomikos sektorių – žemės ūkio, žuvininkystės ir pan. – ES programas ir regioninius projektus būtų įtrauktos atitinkamos priemonės. Tuo būtų siekiama sukurti atsparesnę infrastruktūrą ir paskatinti piliečius, įmones ir vyriausybes apsidrausti nuo nuostolių dėl nelaimių;
  • galimų klimato kaitos padarinių mokslinių tyrimų skatinimą ir informacinio ES prisitaikymo prie klimato kaitos (Climate-Adapt English ) tinklo internete plėtimą.

Nacionaliniais planais būtų skatinama ieškoti nebrangių sprendimų, kuriais būtų skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas. Šių veiksmų alternatyva yra nedaryti nieko, bet tai ES ekonomikai iki 2050 m. galėtų kainuoti apie 250 mlrd. eurų kasmet.

Draudimas nuo nelaimių

Europos Komisija taip pat vykdo nuomonių apklausą DeutschEnglishfrançais apie tai, ar ES turi imtis veiksmų, kad būtų užtikrinta pakankama draudimo apsauga nuo gaivalinių nelaimių sukeltų nuostolių. Jeigu bendruomenėms, kurios neturės pakankamos draudimo apsaugos nuo didelės nelaimės, reikės padėti valstybės lėšomis, gali iškilti grėsmė jos finansiniam stabilumui.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija svarstys galimybę siūlyti ES teisės aktą, pagal kurį būtų reikalaujama kad šalys parengtų ir įgyvendintų planus, jeigu dabartinė savanoriška tvarka iki 2017 m. neduotų rezultatų.

Daugiau apie prisitaikymą prie klimato kaitos English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos