Navigointipolku

EU vahvistaa valmiuksiaan sääkatastrofien varalta - 18/04/2013

Lentokone sammuttamassa metsäpaloa © EU

EU-strategian avulla koordinoidaan jäsenmaiden toimia, joilla torjutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia paikallisella tasolla.

EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Se on asettanut tavoitteita English , joilla pyritään hillitsemään maapallon keskilämpötilan nousua.

Ihmisten elämä, terveys, elanto ja omaisuus ovat jo nyt uhattuina, kun äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät. Helleaallot, metsäpalot ja kuivuus ovat koetelleet Etelä- ja Keski-Eurooppaa aiempaa useammin. Pohjois- ja Koillis-Euroopassa tulvien ja rannikkoalueiden eroosion riskin ennustetaan kasvavan.

Monet maat ovat jo toteuttaneet toimia, joilla torjutaan maapallon ilmaston lämpenemisen seurauksia. Kaikki maat eivät syystä tai toisesta kuitenkaan vielä ole ryhtyneet toimiin. Tämän vuoksi komissio esittää koordinoitua EU:n tason strategiaa.

Koordinointia tarvitaan, sillä jos jokin maa tai alue ei ole valmistautunut vaikeuksiin, aiheutuu ongelmia myös muualla. Äärimmäisten sääilmiöiden seuraukset, kuten tulvat, eroosio ja metsäpalot, ovat usein yhteisiä ongelmia. EU:n strategian English päätavoitteina on

  • tukea maita ja kaupunkeja (rahoituksen avulla ja muilla toimin) ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevien suunnitelmien laatimisessa
  • sisällyttää tarvittavia toimia EU:n ohjelmiin aloilla, joihin sääkatastrofit vaikuttavat erityisen voimakkaasti, kuten maataloudessa ja kalastusalalla, sekä aluepoliittisiin ohjelmiin. Näin pyritään varmistamaan, että infrastruktuuri kestää ilmastonmuutoksen vaikutukset, ja kannustetaan yksityishenkilöitä, yrityksiä ja viranomaistahoja ottamaan vakuutuksia katastrofien varalta
  • edistää ilmastonmuutoksen vaikutusten tutkimusta ja laajentaa EU:n verkkopohjaista Climate-Adapt English -tiedotusverkostoa.

Kansallisilla suunnitelmilla halutaan edistää edullisia paikallisia ratkaisuja, jotka tukevat myös talouskasvua ja työllisyyttä. Jos ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtääviin toimiin ei ryhdytä, EU:n taloudelle arvioidaan koituvan noin 250 miljardin euron vuotuiset kustannukset vuoteen 2050 mennessä.

Katastrofivakuutukset

Komissio kuulee tässä yhteydessä myös eri intressitahojen näkemyksiä DeutschEnglishfrançais siitä, onko tarpeen varmistaa EU-tason toimin, että ilmastoon liittyvistä katastrofeista aiheutuviin menetyksiin varaudutaan vakuutuksilla. Maan talouden vakaus voi olla uhattuna, jos valtio joutuu auttamaan luonnononnettomuuden kohteeksi joutunutta aluettaan julkisin varoin, koska vakuutusturva ei ole ollut riittävä.

Jatkotoimet

Komissio harkitsee, pitäisikö EU:ssa antaa unionin tason lainsäädäntöä, joka velvoittaisi jäsenmaat laatimaan ja toteuttamaan katastrofivalmiussuunnitelmia, ellei nykyinen vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli tuota tuloksia vuoteen 2017 mennessä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä