Navigatsioonitee

Kliimamuutused: loodusõnnetusteks valmistumine - 18/04/2013

Lennuk metsatulekahju kustutamas © EU

Strateegiaga koordineeritaks ELi liikmesriikide reageerimist seoses globaalse soojenemise mõjuga kohalikele kogukonadele.

EL on võtnud kohustuseks oma kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise. Kuid maakera keskmise temperatuuri järkjärgulise tõusu piiramiseks seatud eesmärkidest English üksi ei piisa.

Äärmuslike ilmastikutingimuste üha suurenev esinemissagedus on juba ohtu seadnud inimeste elud, tervise, elatusvahendid ja isikliku vara. Lõuna- ja Kesk-Euroopas esineb üha sagedamini kuumalaineid, metsatulekahjusid ja põuaperioode. Põhja- ja Kirde-Euroopasse ennustatakse rohkem üleujutusi ja ulatuslikumat rannikualade erosiooni.

Mõnes riigis on juba võetud meetmeid globaalse soojenemise mõjust tingitud probleemide lahendamiseks. Kuid ülejäänud ei ole erinevatel põhjustel sellega veel alustanud. Seepärast teeb komisjon koordineeritumat ELi lähenemisviisi käsitleva ettepaneku.

See tundub loogiline. Puudulikud ettevalmistused mis tahes riigis või piirkonnas võivad tekitada probleeme ka mujal. Äärmuslike ilmastikutingimuste tagajärjed (nt üleujutused, erosioon ja metsatulekahjud) ei tunne riigipiire. ELi lähenemisviisi English puhul keskendutakse järgmisele:

  • riikide ja linnade abistamine rahaliste ning muud liiki vahenditega, et töötada välja kliimamuutustega kohanemise kavad;
  • asjakohaste meetmete lisamine ELi programmidesse, mis on seotud oluliste majandussektoritega, nagu põllumajandus ja kalandus, ning piirkondlike projektidega. Selle eesmärgiks on muuta infrastruktuur vastupanuvõimelisemaks ja julgustada üksikisikuid, ettevõtjaid ja valitsusi kindlustama end loodusõnnetustest põhjustatud kahju vastu;
  • kliimamuutuste võimaliku mõju puudutavate teadusuuringute toetamine ning kliimamuutustega kohanemist käsitleva ELi veebipõhise teabevõrgustiku laiendamine (Climate-Adapt English ).

Liikmesriikide kavadega edendataks vähekulukaid kohalikke lahendusi, mis toetavad majanduskasvu ja töökohtade loomist. Alternatiiviks on tegevusetus, kuid see võib ELi majandusele minna aastaks 2050 maksma ligikaudu 250 miljardit eurot aastas.

Kindlustamine loodusõnnetuste vastu

Samal ajal uurib komisjon lähemalt arvamust DeutschEnglishfrançais selle kohta, kas on vaja ELi meetmeid, et tagada piisavalt ulatuslik kindlustuskate ilmastikuga seotud õnnetuste kahjude korvamiseks. Piisavat kindlustuskatet mitteomavate kogukondade abistamine riigi rahadega rängast katastroofist toibumisel, võib ohtu seada riigi finantsstabiilsuse.

Järgmised sammud

Komisjon kaalub ettepaneku tegemist ELi õigusakti kohta, millega nõutakse vastavate kavade väljatöötamist ja rakendamist, kui praegune vabatahtlik lähenemisviis ei anna 2017. aastaks tulemusi.

Lugege täiendavalt kliimamuutustega kohanemise kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad