Sti

Klimaforandringer: forberedelse på katastrofer - 18/04/2013

Fly kaster vand over skovbrand © EU

Strategi skal koordinere EU-landenes reaktion på konsekvenserne af den globale opvarmning i lokalsamfundene.

EU arbejder på at nedbringe sine udledninger af drivhusgas. Men det er ikke nok at fastsætte mål English om at bremse den gradvise stigning i de globale temperaturer.

Borgernes liv, helbred, eksistensgrundlag og personlige ejendom er allerede udsat på grund af de stadig mere ekstreme vejrforhold. I Syd- og Centraleuropa ser vi flere hedebølger, skovbrande og tørker. Og der forventes flere oversvømmelser og kysterosioner i det nordlige og nordøstlige Europa.

Visse lande reagerer allerede på konsekvenserne af den globale opvarmning. Men andre er af forskellige årsager endnu ikke gået i gang. Derfor foreslår Kommissionen en more koordineret EU-tilgang.

Det er god fornuft. Manglende forberedelse i et enkelt land eller område kan give problemer andre steder. Og konsekvenserne af ekstreme vejrforhold – som oversvømmelser, erosion og skovbrande – er ofte et fælles problem. En EU-tilgang English vil fokusere på at:

  • hjælpe lande og byer med at udarbejde planer for tilpasningen til klimaforandringerne – med økonomisk støtte og andre former for bistand
  • indføre passende tiltag i EU's programmer for kritiske økonomiske sektorer, såsom landbrug og fiskeri, og regionale projekter. Målet er at gøre infrastrukturen mere modstandsdygtig og tilskynde enkeltpersoner, virksomheder og myndigheder til at forsikre sig mod tab i forbindelse med katastrofer
  • tilskynde til forskning i de mulige følger af klimaforandringer og udvide EU's onlineinformationsnetværk for tilpasning (Climate-Adapt English ).

De nationale planer skal fremme billige lokale løsninger, der støtter økonomisk vækst og jobskabelse. Alternativet er slet ikke at gøre noget, hvilket økonomisk set ville koste EU omkring 250 milliarder euro om året i 2050.

Forsikring mod katastrofer

På samme tid er Kommissionen også ved at indhente holdninger DeutschEnglishfrançais til, hvorvidt der er behov for EU-tiltag for at sikre, at forsikringsdækningen er tilstrækkelig til at dække tabene ved vejrrelaterede katastrofer. Et lands økonomiske stabilitet kan lide skade, hvis man er nødt til at anvende offentlige midler til at hjælpe lokalsamfund uden passende forsikringsdækning i forbindelse med en større katastrofe.

Hvad nu?

Kommissionen vil overveje at foreslå en EU-lovgivning, der forpligter landene til at udarbejde planer og gennemføre dem, hvis den nuværende frivillige ordning ikke viser resultater inden 2017.

Mere om tilpasning til klimaforandringerne English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links