Cesta

Plánování postupu v případě katastrof způsobených změnou klimatu - 18/04/2013

Letadlo hasící lesní požár © EU

Cílem připravované strategie je koordinovat reakci zemí EU na dopad globálního oteplování.

Evropská unie se zavázala ke snížení emisí skleníkových plynů. Pouhé stanovení cílů English ke zmírnění postupného zvyšování průměrné teploty však nestačí.

Čím dál častější výskyt extrémních meteorologických jevů již nyní ohrožuje životy lidí, jejich zdraví, živobytí i majetek. Jižní a střední Evropa se potýká s častějšími vlnami veder a sucha a lesních požárů. V severní a severovýchodní Evropě se zase očekává větší výskyt záplav a eroze pobřeží.

Některé země již určitá opatření k řešení důsledků globálního oteplování přijaly. Jiné však s řešením situace z různých důvodů ještě nezačaly. Evropská komise proto navrhuje, aby situaci začala více koordinovat EU.

Existují k tomu pádné důvody. Nedostatečná příprava v jedné zemi nebo regionu může vést k problémům v jiné části Unie. Důsledky extrémních výkyvů počasí – jako jsou záplavy, eroze a lesní požáry – představují často společný problém. Celoevropský přístup English by se zaměřil na:

  • Pomoc zemím a městům s rozvojem plánů na přizpůsobení se změně klimatu – jednalo by se o financování a další formy podpory.
  • Zapracování vhodných opatření do evropských programů týkajících se kriticky důležitých hospodářských odvětví, jako je zemědělství a rybolov, a také regionálních projektů. Cílem by bylo zvýšit odolnost infrastruktury a přimět jednotlivce, podniky i veřejné orgány k tomu, aby uzavřeli pojištění proti ztrátám způsobeným katastrofami.
  • Podporu výzkumu možných dopadů změny klimatu a rozšíření celoevropské informační sítě pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. platforma Climate-Adapt English ).

Vnitrostátní plány by pak propagovaly nízkonákladová řešení, která by zároveň podpořila hospodářský růst a pracovní místa. Pokud bude Evropa s řešením nadále otálet, mohlo by to do roku 2050 evropské hospodářství ročně stát přibližně 250 miliard eur.

Pojištění proti katastrofám

Komise zároveň zjišťuje názor DeutschEnglishfrançais veřejnosti na otázku, zda je třeba, aby EU přijala pro případ katastrof způsobených meteorologickými vlivy opatření k zajištění dostatečného pojistného krytí. Pokud by totiž některá země musela v případě rozsáhlé katastrofy použít na pomoc fyzickým či právnickým osobám bez odpovídajícího pojištění veřejné finance, mohlo by to ohrozit její finanční stabilitu.

Další kroky

Pokud stávající dobrovolný přístup nepřinese do roku 2017 výsledky, zváží Komise návrh právního předpisu, který by země k vytvoření a plnění příslušných plánů zavazoval.

Další informace o přizpůsobení se změně klimatu English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy