Sökväg

Hjälp för den miljövänliga kunden - 10/04/2013

En ring med löv i en sjö © EU

EU-standarder för miljöprestanda ska öka förtroendet för den växande marknaden för gröna produkter och hjälpa konsumenterna att shoppa miljövänligt.

Fler och fler vill köpa miljövänliga produkter men tycker att det är svårt att fatta rätt köpbeslut.

Skälet är att EU-länderna har en rad olika metoder för att mäta hur miljövänliga varor eller företag är, vilket försvårar jämförelser. Dessutom är miljömärkningen ofta vag och förvirrande.

Vad är följden? Cirka 48 procent av EU-invånarna pdf - 6 MB [6 MB] English (en) tror inte på företagens påstående om produkternas miljöpåverkan.

För att stödja marknaden för gröna produkter föreslår kommissionen därför två gemensamma EU-standarder English . Den ena standarden ska mäta specifika produkters miljöpåverkan English . Den andra ska mäta en organisations eller ett företags miljöprestanda English .

De båda standarderna bygger på redan beprövade metoder. Kommissionen uppmanar EU-länderna, företagen och organisationerna att genast börja använda de frivilliga standarderna.

Kommissionen ger också riktlinjer för märkning, så att konsumenterna kan ha förtroende för märkningen när de handlar. Miljöpåståenden ska vara tydliga, relevanta, pålitliga, fullständiga och jämförbara. De ska t.ex. innehålla information om hur bedömningen av miljöprestandan har gått till.

Med gemensamma standarder kommer troligtvis fler företag att erbjuda gröna produkter, eftersom pappersarbetet och kostnaden för att uppfylla olika standarder i EU minskar. Konkurrensen blir också rättvisare om alla företag använder samma standarder.

Vad händer framöver?

Kommissionen tänker också ta fram produkt- och sektorsspecifika regler för att bedöma miljöpåverkan. Reglerna ska tas fram de kommande tre åren med hjälp av organisationer och företag.

Kommissionen ska delta i arbetat att ta fram internationella standarder för att utvärdera och informera om miljöpåverkan.

Gröna produkter ska orsaka så små skador på miljön som möjligt vid produktion, distribution och användning. Man jämför en produkts hela livscykel med liknande produkter i samma kategori, ända fram till återanvändning och återvinning.

Läs mer om miljöpolitiken English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar