Navigacijska pot

Za lažji nakup ekoloških izdelkov - 10/04/2013

Listi na vodi © EU

Skupna standarda EU za ekološke trditve na izdelkih bosta povečala zaupanje kupcev v vse večji trg ekoloških izdelkov in omogočila nakup na podlagi primerljivih informacij.

Vse več kupcev se zanima za nakup ekoloških izdelkov, nimajo pa dovolj informacij, da bi lahko izbrali najboljše.

Težave pri primerjanju izdelkov povzroča dejstvo, da države EU uporabljajo najrazličnejše metode ocenjevanja ekološke ustreznosti izdelkov in podjetij. Besedilo na nalepkah je poleg tega pogosto nejasno in dvoumno.

Posledica tega je, da okoli 48 % evropskih prebivalcev pdf - 6 MB [6 MB] English (en) ne verjame ekološkim trditvam na izdelkih.

Evropska komisija zato v podporo trgu ekoloških izdelkov predlaga skupna standarda EU English: eden meri okoljski vpliv izdelka English , drugi okoljski vpliv organizacije oziroma podjetja English .

Oba standarda temeljita na obstoječih in preskušenih metodah. Evropska komisija poziva vlade, podjetja in organizacije EU, naj neobvezna standarda začnejo takoj uporabljati.

Pripravila je tudi navodila glede nalepk na izdelkih, kar bo povečalo njihovo zanesljivost. Trditve o ekološkosti izdelka morajo biti pregledne (vsebovati morajo informacije o metodi ocenjevanja, viru, kriterijih), ustrezne, zanesljive, popolne, primerljive in jasne.

Skupna standarda bosta zmanjšala administrativne postopke in stroške pri izpolnjevanju različnih standardov v Evropi, zaradi česar se bodo podjetja verjetno laže usmerila v ekološke izdelke. Uporaba enakih standardov bo omogočila tudi pošteno konkurenco.

Prihodnji ukrepi

Evropska komisija načrtuje tudi pravila za ocenjevanje okoljskega vpliva posameznih skupin izdelkov in sektorjev. Pravila bo pripravila v sodelovanju z organizacijami in podjetji v treh letih.

Komisija bo sodelovala tudi pri pripravi mednarodnih standardov za merjenje vpliva na okolje in sporočanje podatkov.

O „ekološkem izdelku“ govorimo, kadar njegova proizvodnja, distribucija in uporaba v celotnem življenjskem ciklusu (tudi ponovna uporaba, recikliranje in odstranjevanje) v primerjavi z drugimi izdelki iz iste skupine kar najmanj vplivajo na okolje.

Več o okoljski politiki EU English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave