Ścieżka nawigacji

Ekologiczne zakupy będą łatwiejsze - 10/04/2013

Liście w wodzie © UE

Wprowadzenie ogólnounijnych norm dotyczących oznakowania ekologicznego pozwoliłoby zwiększyć zaufanie konsumentów do rosnącego rynku produktów ekologicznych oraz możliwości dokonywania świadomych wyborów.

Coraz większa liczba konsumentów pragnie kupować produkty przyjazne dla środowiska naturalnego – jednak dokonanie świadomych wyborów nie jest łatwe.

Jest tak dlatego, że w krajach UE stosowane są różne metody pomiaru efektywności środowiskowej produktów i przedsiębiorstw, co znacznie utrudnia ich porównywanie. Co więcej, pojęcia zamieszczane na etykietach są często niejasne i dezorientujące.

Jakie są efekty tego stanu rzeczy? Jak wynika z przeprowadzonego sondażu, około 48 proc. Europejczyków pdf - 6 MB [6 MB] English (en) nie ma zaufania do oznakowania ekologicznego, które firmy zamieszczają na swoich produktach.

Aby wesprzeć rynek produktów ekologicznych, Komisja proponuje wprowadzenie wspólnych norm UE English . Jedna norma byłaby stosowana do pomiaru oddziaływania produktów na środowisko English , inna zaś – do oceny oddziaływania organizacji lub firmy na środowisko English .

Obie wspomniane normy są oparte o istniejące, sprawdzone metody. Komisja wzywa rządy państw członkowskich, firmy i organizacje UE do rozpoczęcia stosowania dobrowolnych norm już teraz.

Poza tym Komisja udostępnia wytyczne dotyczące etykietowania opracowane z myślą o ułatwieniu konsumentom robienia zakupów bez obaw. Oznakowanie ekologiczne powinno być przejrzyste (zawierać informacje na temat zastosowanej procedury oceny, kryteriów itp.), odpowiednie, rzetelne, pełne, porównywalne i zrozumiałe.

Dzięki ograniczeniu biurokracji i kosztów stosowania się do różnych norm obowiązujących w UE wspólne normy będą zachęcać większą liczbę przedsiębiorstw do wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska. Przedsiębiorstwa skorzystają również na tym, że przy zastosowaniu tych samych norm możliwa będzie uczciwa konkurencja.

Kolejne działania

Równocześnie Komisja planuje opracowanie zasad regulujących poszczególne produkty i sektory umożliwiających ocenę oddziaływania na środowisko. Zasady te zostaną przyjęte w ciągu trzech lat przy współpracy z organizacjami i przedsiębiorstwami.

Komisja przyczyni się również do opracowania lepszych norm międzynarodowych dotyczących pomiaru oddziaływania na środowisko i informacji na ten temat.

„Produkty ekologiczne” to produkty, które powodują jak najmniej szkód w środowisku podczas ich produkcji, dystrybucji i użytkowania, aż do zakończenia ich cyklu życia (obejmującego ponowne użycie, recykling i odzysk) w porównaniu z podobnymi produktami tej samej kategorii.

Więcej na temat polityki ochrony środowiska English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki