Kruimelpad

Goed nieuws voor groene shoppers - 10/04/2013

Bladeren in water © EU

EU-normen voor milieuclaims zouden goed zijn voor het vertrouwen in de groeiende markt voor groene producten en consumenten in staat stellen goed doordachte keuzes te maken.

Steeds meer mensen willen graag milieuvriendelijke producten kopen, maar kunnen moeilijk een weloverwogen keuze maken.

De EU-landen hanteren allerlei methoden om het groene karakter van producten en bedrijven te meten. Dat maakt vergelijken erg moeilijk. Bovendien zijn de termen op etiketten vaak vaag en verwarrend.

Het resultaat? Ongeveer 48% van de Europeanen pdf - 6 MB [6 MB] English (en) zegt de milieuclaims van bedrijven niet te vertrouwen.

Om de markt voor groene producten een duwtje in de rug te geven, stelt de Commissie voor om gemeenschappelijke EU-normen English in te voeren. Een van die normen meet het milieueffect van specifieke producten English . Een andere meet de milieuprestaties van een organisatie of onderneming English .

Beide normen zijn gebaseerd zijn op bestaande, beproefde methoden. De Commissie roept overheden, bedrijven en organisaties nu op de vrijwillige normen te gaan gebruiken.

De Commissie geeft ook richtsnoeren voor etikettering, zodat mensen in het volste vertrouwen aankopen kunnen doen. Milieuclaims moeten transparant zijn (met vermelding van de beoordelingsprocedure, criteria, bronnen enz.), relevant, betrouwbaar, volledig, vergelijkbaar en duidelijk.

De kans is groot dat gemeenschappelijke normen bedrijven zullen aanmoedigen om hun producten groener te maken. Er verdwijnt namelijk heel wat bureaucratie en het wordt goedkoper voor ze als ze niet meer overal in de EU aan andere normen moeten voldoen. Bedrijven kunnen ook eerlijker concurreren als de normen overal gelijk zijn.

De volgende stappen

Tegelijkertijd wil de Commissie product- en sectorspecifieke regels ontwerpen voor de beoordeling van de milieueffecten. Er wordt drie jaar voor uitgetrokken en organisaties en bedrijven mogen eraan meewerken.

De Commissie zal ook bijdragen aan de wereldwijde inspanningen voor betere internationale normen om de gevolgen van producten voor het milieu te meten en bekend te maken.

Producten zijn pas echt "groen" als ze in hun hele levenscyclus (van productie, distributie en gebruik tot hergebruik of recycling) zo weinig mogelijk milieuschade veroorzaken, vergeleken met soortgelijke producten van dezelfde categorie.

Meer over het milieubeleid English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links