Navigációs útvonal

Segédeszköz a környezettudatos vásárlók számára - 10/04/2013

Vízen úszó levelek © EU

Ha EU-szerte egységes előírások szabályoznák, hogy mely termékek tekinthetők környezetkímélőnek, erősödne a „zöld” termékek iránti fogyasztói bizalom, és a vásárlók könnyebben eligazodnának az egyre nagyobb mennyiségben eladásra kínált termékek között.

Egyre több vásárló keresi a környezetbarát termékeket az élelmiszerüzletek polcain, de nehezen igazodnak el a termékek „útvesztőjében”.

Az egyes tagországok ugyanis eltérő módszereket használnak a termékek és vállalkozások környezetbarát jellegének kiértékelésére, így az összehasonlítás korántsem egyszerű. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a termékek címkéin feltüntetett információk, kifejezések gyakran nehezen értelmezhetők, illetve nem egyértelműek.

Nem csoda tehát, hogy az európai fogyasztók mintegy 48%-a pdf - 6 MB [6 MB] English (en) nem tartja megbízhatónak a termékek környezetbarát jellegére vonatkozó állításokat.

Annak érdekében, hogy a környezetbarát termékek piaca nagyobb teret nyerjen, a Bizottság egységes uniós szabványok English bevezetését javasolja. Az egyik ilyen szabvány bizonyos termékcsoportok környezeti hatásainak English mérésére vonatkozik majd, egy másik pedig a szervezetek és vállalatok környezeti teljesítményének English értékelési szempontjait fogja rögzíteni.

Mindkét szabvány már létező, bevált módszereken alapul. A Bizottság felkéri a tagországok kormányait, vállalatait és szervezeteit, hogy minél hamarabb kezdjék el alkalmazni ezeket az önkéntes szabványokat.

A Bizottság ezenkívül – a vásárlói bizalom erősítése érdekében – tájékoztató anyagot tesz közzé a címkézéssel kapcsolatos tudnivalókról. A termékek környezetbarát jellegére vonatkozó állításoknak átláthatónak, relevánsnak, megbízhatónak, hiánytalannak, összehasonlíthatónak és egyértelműnek kell lenniük – egyebek mellett információval kell szolgálniuk az értékelési módszerről, az értékelési kritériumokról stb.

Az egységes előírások bevezetése várhatóan ösztönözni fogja a vállalkozásokat, hogy környezetkímélőbb termékeket fejlesszenek ki, hiszen az ezzel összefüggő költségek és bürokratikus akadályok csökkenni fognak EU-szerte. A vállalatok előnyére fog válni az is, hogy az egységes szabályok alkalmazása révén egyenlő versenyfeltételek érvényesülnek majd a piacon.

Következő lépések

A fentieken túlmenően a Bizottság termék- és ágazatspecifikus szabályokat dolgoz ki a környezeti hatások értékelésére vonatkozóan. A Bizottság ezeket a szabályokat az elkövetkező három év alatt, a vállalkozások és szervezetek közreműködésével fogja kialakítani.

A Bizottság ezenkívül ki fogja venni a részét azokból a globális erőfeszítésekből, amelyek a vállalati tevékenység és a termékek környezeti hatásának mérésére és közlésére vonatkozó nemzetközi szabványok tökéletesítésére irányulnak.

Környezetbarát, vagyis „zöld” terméknek tekinthető minden olyan termék, melynek előállítása, forgalmazása és használata – egészen a termék életciklusának végéig (beleértve az újrafelhasználást, az újrahasznosítást és az alapanyagok visszanyerését) – a környezetet a lehető legkisebb mértékben károsítja, összehasonlítva más, hasonló termékekkel.

További információk az EU környezetvédelmi politikájáról English

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek