Cosán nascleanúna

Cúnamh do shiopadóirí glasa - 10/04/2013

Duilleoga san uisce © AE

Ach caighdeáin uile-Eorpacha d'éilimh chomhshaoil a bheith ann mhéadófaí muinín sa mhargadh atá ag fás do tháirgí glasa agus bheadh na siopadóiri in ann roghanna eolasacha a dhéanamh.

Ba mhaith le líon méadaitheach siopadóirí táirgí nach ndéanann dochar don chomhshaol a cheannach ach is deacair dóibh roghanna eolasacha a dhéanamh.

Is amhlaidh atá sé toisc go n-úsáideann tíortha an AE réimse leathan modhanna le dintiúirí glasa táirgí agus comhlachtaí a thomhas - agus bíonn sé deacair comparáidí a dhéanamh dá bhrí sin. Anuas air sin, is minic go mbíonn na téarmaí a úsáidtear ar lipéadaí doiléir agus cuireann siad mearbhall ar dhaoine.

Cén toradh? Tuairim is 48% d'Eorpaigh pdf - 6 MB [6 MB] English (en) nach bhfuil muinín acu as éilimh chomhshaoil a dhéanann comhlachtaí.

Chun tacú leis an margadh do tháirgí glasa, tá comhchaighdeáin AE English molta ag an gCoimisiún. Beidh caighdeán amháin ann le tionchar táirgí sonracha ar an gcomhshaol English a thomhas. Trí chaighdeán eile déanfar feidhmíocht chomhshaoil eagraíochta nó cuideachta English a thomhas.

Tá an dá chaighdeán bunaithe ar mhodhanna atá ann cheana, agus a tástáladh cheana. Tá an Coimisiún ag iarraidh ar rialtais an AE, comhlachtaí agus eagraíochtaí tosú ar na caighdeáin dheonacha a úsáid anois.

Tá an Coimisiún ag tabhairt treorach maidir le lipéadú freisin, le gur féidir le daoine dul ag siopadóireacht agus bheith muiníneach a bhfuil á cheannach acu. Ba cheart éilimh chomhshaoil a bheith trédhearcach (eolas faoin nós imeachta measúnaithe atá in úsáid, foinse, critéir, a bheith san áireamh), ábhartha, iontaofa, iomlán, inchomparáide agus soiléir.

Ach comhchaighdeáin a bheith ann is dóchúil go spreagfar níos mó cuideachtaí lena dtáirgí a 'ghlasú', trí laghdú a dhéanamh ar mhaorlathas agus na costais a bhaineann le caighdeáin éagsúla ar fud an AE a chomhlíonadh. Thairbheodh comhlachtaí freisin as a bheith in ann dul in iomaíocht chothrom agus na caighdeáin chéanna á n-úsáid acu.

Na chéad chéimeanna eile

An tráth céanna, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún rialacha sonracha ó thaobh táirge agus earnála de a fhorbairt leis an tionchar ar an gcomhshaol a mheasúnú. Déanfar na rialacha seo a fhorbairt thar 3 bliana le rannpháirtíocht eagraíochtaí agus comhlachtaí.

Cuideoidh an Coimisiún freisin le hiarrachtaí domhanda le caighdeáin idirnáisiúnta níos fearr a fhorbairt leis an tionchar ar an gcomhshaol a thomhas agus a chur in iúl.

Is éard is 'táirgí glasa' ann táirgí as a dtagann an méid is lú dochair don chomhshaol agus is féidir le linn táirgthe, dáilte agus úsáide, go dtí deireadh a shaolré (athúsáid, athchúrsáil agus aisghabháil san áireamh) i gcomparáid le táirgí comhchosúla sa chatagóir chéanna.

Tuilleadh faoi bheartas comhshaoil English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links