Navigointipolku

Apua vihreiden tuotteiden valintaan - 10/04/2013

Vihreitä puun lehtiä vedessä © EU

EU-maiden yhteiset menetelmät tuotteiden ympäristötehokkuuden mittaamiseksi lisäisivät kuluttajien luottamusta ympäristöystävällisten tuotteiden kasvaviin markkinoihin. Ne auttaisivat kuluttajia myös tekemään harkittuja valintoja.

Yhä useammat kuluttajat haluaisivat ostaa ympäristöystävällisiä tuotteita. Tuotteiden vertailu ja tietoon perustuvien valintojen tekeminen koetaan kuitenkin hankalaksi.

Vertailun vaikeus johtuu siitä, että EU-maat käyttävät erilaisia menetelmiä tuotteiden ja organisaatioiden ympäristövaikutusten mittaamiseen. Etiketeissä käytetyt ilmaisut ja ympäristöväittämät ovat myös usein epämääräisiä ja hämmentäviä.

Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan 48 prosenttia EU:n kuluttajista pdf - 6 MB [6 MB] English (en) ilmoittaakin, etteivät he luota yritysten ympäristöväittämiin.

Vihreiden tuotteiden sisämarkkinoiden kehittämiseksi komissio ehdottaa EU:lle nyt yhteisiä normeja ja arviointimenetelmiä English . Ehdotuksessa esitetään kaksi menetelmää ympäristötehokkuuden mittaamiseksi: tuotteen ympäristöjalanjälki English ja organisaation tai yrityksen ympäristöjalanjälki English .

Molemmat perustuvat olemassa oleviin, testattuihin menetelmiin. Komissio suosittaa, että EU-maat, yritykset ja organisaatiot alkaisivat vapaaehtoisesti käyttää näitä menetelmiä.

Komissio antaa myös ohjeita tuotteiden ympäristömerkinnöistä, joilla voitaisiin lisätä kuluttajien luottamusta tuotteisiin. Tuotteiden ympäristöväittämien olisi oltava avoimia (annettava tietoa käytetystä arviointimenettelystä, tietolähteistä ja perusteista), olennaisia, luotettavia, täydellisiä, vertailukelpoisia ja selkeitä.

Yhteisistä normeista olisi hyötyä yrityksille, sillä uudistus vähentäisi byrokratiaa ja EU-maiden erilaisista normeista aiheutuvia lisäkustannuksia. Tämän odotetaan kannustavan entistä useampia yrityksiä tuottamaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Uudistuksen ansiosta yritykset voisivat myös kilpailla tasavertaisesti käyttäen samoja menetelmiä.

Jatkotoimet

Komissio aikoo samassa yhteydessä laatia tuoteluokka- ja alakohtaisia sääntöjä ympäristövaikutusten arviointia varten. Säännöt laaditaan kolmen vuoden testijakson aikana yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Komissio osallistuu myös maailmanlaajuisiin toimiin, joissa pyritään kansainvälisten standardien kehittämiseen ympäristövaikutusten mittaamista ja niistä tiedottamista varten.

Vihreillä tuotteilla tai ekotuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannosta, jakelusta ja käytöstä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle koko niiden elinkaaren ajan (mukaan lukien uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen) verrattuna saman tuoteryhmän vastaaviin tuotteisiin.

EU:n ympäristöpolitiikka – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä