Sti

Hjælp på vej til miljøbevidste forbrugere - 10/04/2013

Blade i vand © EU

EU-standarder for miljøanprisninger vil øge tilliden til det voksende marked for grønne produkter og give forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg.

Et stigende antal handlende vil gerne købe miljøvenlige produkter, men har svært ved at træffe informerede valg.

Det er fordi EU-landene anvender meget forskellige metoder til at vurdere produkters og virksomheders miljøvenlighed – hvilket gør det svært at sammenligne dem. Desuden er ordvalget på mærkninger ofte vagt og forvirrende.

Resultatet? Omkring 48 % af europæerne pdf - 6 MB [6 MB] English (en) siger, at de ikke stoler på virksomheders miljøanprisninger.

For at støtte markedet for grønne produkter foreslår Kommissionen nu fælles EU-standarder English. Én standard skal måle specifikke produkters indvirkning på miljøet English . En anden måler organisationers eller virksomheders miljøvenlighed English .

De bygger begge på eksisterende afprøvede metoder. Kommissionen opfordrer EU-lande, virksomheder og organisationer til at begynde at bruge de frivillige standarder med det samme.

Kommissionen sørger desuden for vejledning om mærkningen, så forbrugerne kan handle i tillid. Miljøanprisninger skal være gennemskuelige (indeholde oplysninger om den anvendte vurderingsprocedure, kilde og kriterier), relevante, pålidelige, fuldstændige, sammenlignelige og klare.

Fælles standarder vil sandsynligvis tilskynde flere virksomheder til at gøre deres produkter mere grønne, da det vil mindske bureaukratiet og omkostningerne forbundet med at skulle leve op til forskellige standarder i EU. Virksomheder vil også få gavn af standarderne, da det vil gøre dem i stand til at konkurrere på lige vilkår.

Hvad nu?

På samme tid planlægger Kommissionen at udvikle produkt- og sektorspecifikke regler for vurdering af miljøbelastning. Disse regler vil blive udarbejdet i løbet af de kommende tre år med deltagelse af organisationer og virksomheder.

Kommissionen vil også bidrage til de globale bestræbelser på at udvikle bedre internationale standarder for vurdering og formidling af miljøbelastning.

"Grønne produkter" er de produkter, der medfører så få miljøskader som muligt under fremstilling, distribution og anvendelse og helt frem til afslutningen af deres livscyklus (herunder genanvendelse, genbrug og genvinding) sammenlignet med lignende produkter i samme kategori.

Mere om miljøpolitik English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links