Cesta

Dobrá zpráva pro zájemce o ekoprodukty - 10/04/2013

Listy na vodní hladině © EU

Celoeropské normy pro údaje uváděné na ekologických výrobcích by zvýšily důvěru v tento rostoucí trh a kupujícím by poskytli informace, na jejichž základě se lépe rozhodnou, co si koupí.

Rostoucí množství zákazníků by rádo kupovalo výrobky šetrné k životnímu prostředí, ale k informovaným rozhodnutím jim často chybí informace.

Je tomu tak proto, že země EU používají k posouzení environmentálních charakteristik ekovýrobků širokou škálu metod, což přímé srovnání znesnadňuje. Kategorie používáné na etiketách jsou navíc často nejasné a matoucí.

Jaký je výsledek? Přibližně 48 % Evropanů pdf - 6 MB [6 MB] English (en) uvádí že, tvrzením uváděným výrobci na obalu ekoproduktů neveří.

Komise proto na podporu trhu s ekovýrobky navrhuje zavést společné celoevropské normy English . Jedna z nich by určovala environmentální dopad daného produktu English . Další pak environmentální výkonnost výrobce English .

Obě vycházejí z již používaných zkušebních metod. Komise vyzývá vlády členských států EU, podniky a organizace, aby začaly dobrovolné normy používat.

Komise rovněž poskytuje pokyny, jež umožní občanům se v označeních při nakupování orientovat. Environmentální údaje by měly být transparentní (zahrnovat informace o příslušném zkušebním postupu, zdroji a kritériích), relevantní, spolehlivé, srovnatelné, úplné a srozumitelné.

Pokud dojde ke snížení související byrokratické zátěže a odpadnou náklady na plnění různých norem, které prozatím v EU platí, společné normy pak třeba inspirují další podniky k tomu, aby ekologické produkty do svého sortimentu zařadily. Podnikům by spravedlivé použivání jednotných norem mohlo prospět i z hlediska jejich konkurenceshopnosti.

Další kroky

Komise zároveň v rámci posuzování dopadu na životní prostředí plánuje zavést pravidla zaměřená na konrétní výrobky a na konkrétní odvětví. Tato pravidla budou vypracována během příštích 3 let za účasti organizací a podniků.

Komise se také bude podílet na celosvětovému úsilí při vývoji nových mezinárodních norem pro měření a sdělování dopadů na životní prostředí.

„Šetrný k životnímu prostředí“ je takový produkt, které ve srovnání s podobnými výrobky stejné kategorie co nejméně zatěžuje životním prostředí v průběhu výroby, distribuce a použití a spotřeby, včetně konce svého „životního cyklu“, tj včetně fáze opětovného použití či recyklace.

Více o politice ochrany životního prostředí English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy