Sökväg

Bättre skydd mot farliga produkter - 13/02/2013

EU-kommissionens nya lagförslag ska ytterligare stärka produktsäkerheten i EU och hantera nya hot.

Marknaden för konsumentprodukter blir allt mer sofistikerad. Produkterna blir mer komplexa och tillverkas i allt fler länder.

EU måste därför uppdatera sina regler för att skydda konsumenterna från farliga produkter. Kommissionens förslag stärker konsumentskyddet på flera sätt:

  • Det ska gå snabbare att få bort farliga produkter från EU-marknaden.
  • Reglerna om säkerhetskrav och marknadskontroll ska bli enhetligare för de flesta produkter – nuvarande regler innehåller många luckor och överlappningar.
  • Ansvarsfördelningen för tillverkare, importörer och distributörer ska bli tydligare – de måste informera bättre om var produkterna tillverkats.
  • Tillsynsmyndigheterna ska lättare kunna spåra produkterna genom leveranskedjan – de kan då effektivare ingripa vid säkerhetsrisker och snabbare återkalla farliga produkter.
  • Myndigheterna ska skärpa sina kontroller så att de lättare kan begränsa försäljningen av potentiellt osäkra podukter eller förbjuda dem helt och hållet.
  • EU-ländernas tillsynsmyndigheter ska samarbeta bättre och lättare kunna ta del av varandras information.

Konsumenterna skyddas bättre med enhetliga EU-regler. Det gör att de kan lita på att produkterna är säkra, oavsett i vilket EU-land de handlar.

Företagen gynnas också genom tydligare och enhetligare regler i hela EU. Det blir enklare och billigare för dem att uppfylla kraven, särskilt för småföretagen.

Bättre produktsäkerhetskontroller och importregler bidrar till att undanröja illojal konkurrens från oseriösa eller ohederliga leverantörer.

Vad händer nu?

Kommissionen ska börja arbeta med att förbättra marknadskontrollen. Under de kommande tre åren ska man täppa till luckor i rutinerna för produktkontroll.

EU-ländernas tillsynsmyndigheter ska få hjälp med att samla sina resurser, undvika dubbelarbete och kontrollera marknaden mer effektivt.

Europaparlamentet och ministerrådet ska nu diskutera förslagen, och man hoppas att de nya reglerna kan börja gälla 2015.

Läs mer om EU:s konsumentpolitik English

Konsumenter och EU English

Få hjälp från nätverket av europeiska konsumentcentrum

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar