Navigačný riadok

Lepšia ochrana pre spotrebiteľov - 13/02/2013

Prostredníctvom balíka návrhov by sa ďalej posilnili právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti výrobkov a riešili nové, vznikajúce hrozby.

Trh so spotrebnými výrobkami sa stáva čoraz sofistikovanejším – ľudia si kupujú výrobky, ktorých výroba je zložitejšia a prebieha vo viacerých krajinách.

V reakcii na tieto skutočnosti potrebuje EÚ aktualizovať svoj prístup k ochrane kupujúcich pred nebezpečnými výrobkami. Návrhy Komisie posilnia ochranu spotrebiteľov prostredníctvom:

  • rýchlejšieho stiahnutia nebezpečných výrobkov z trhu EÚ;
  • zosúladenia pravidiel bezpečnosti spotrebiteľov a postupov dohľadu nad trhom pre väčšinu výrobkov tak, že sa odstránia viaceré odlišnosti vyplývajúce zo súčasných pravidiel;
  • objasnenia zodpovednosti výrobcov, dovozcov a distribútorov – budú musieť poskytnúť podrobnejšie informácie o tom, kde boli výrobky vyrobené;
  • zlepšenia možností regulačných orgánov vysledovať spotrebiteľské výrobky v rámci dodávateľského reťazca, čo povedie k účinnejšej reakcii na bezpečnostné problémy a zabezpečí rýchlejšie stiahnutia výrobkov z obehu;
  • posilnenia kontrol, aby regulačné orgány mohli ľahšie obmedziť predaj potenciálne nebezpečných výrobkov alebo ich úplne zakázať;
  • nastolenia užšej spolupráce regulačných orgánov EÚ – prostredníctvom zjednodušenia vzájomnej výmeny informácií;
  • zefektívnenia postupov oznamovania výskytu nebezpečných výrobkov iným krajinám v rámci celoeurópskych sietí včasného varovania (RAPEX English a ICSMS).

Spotrebiteľom by návrhy zabezpečili vyššiu úroveň ochrany s uceleným súborom platných celoeurópskych pravidiel, ktoré im umožnia nakupovať s väčšou dôverou v ktorejkoľvek krajine EÚ.

Z jasnejších a jednotnejších pravidiel platných v celej EÚ budú mať prospech aj spoločnosti. Plnenie zákonných podmienok bude pre nich jednoduchšie a prispeje to k znižovaniu ich nákladov, najmä pre malé a stredné podniky.

Lepšie kontroly bezpečnosti výrobkov a dovozné pravidlá pomôžu eliminovať nekalú hospodársku súťaž a nečestných dodávateľov.

Ďalšie kroky

Jedným z prvých opatrení z navrhovaného balíka sú opatrenia Komisie na zlepšenie dohľadu nad trhom. Rozdiely v spôsobe, ako sú monitorované výrobky, sa počas nasledujúcich troch rokov zredukujú.

V záujme podpory vnútroštátnych regulačných orgánov sa rozšíri využívanie spoločných zdrojov, odstráni sa duplicita a zefektívni sa monitorovanie trhu.

Návrhy teraz prerokuje Európsky parlament a európski štátnici (Rada EÚ). Ich zavedenie je plánované na rok 2015.

Viac o ochrane spotrebiteľov English

Spotrebitelia a EÚ English

Požiadajte o pomoc sieť európskych spotrebiteľských centier češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy