Ścieżka nawigacji

Lepsza ochrona konsumentów - 13/02/2013

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy służące skuteczniejszemu zapewnieniu bezpieczeństwa produktów i przeciwdziałaniu nowym zagrożeniom.

Rynek produktów konsumenckich staje się skomplikowaną strukturą – konsumenci kupują coraz bardziej złożone produkty wytwarzane w coraz większej liczbie krajów.

W odpowiedzi na te zmiany UE musi odpowiednio dostosować swoje podejście, by skuteczniej chronić konsumentów przed ryzykiem zakupu produktów niespełniających wymogów bezpieczeństwa. Przepisy zaproponowane przez Komisję służą wzmocnieniu ochrony konsumentów poprzez:

  • szybsze usuwanie produktów niebezpiecznych z rynku UE
  • powiązanie przepisów z zakresu bezpieczeństwa produktów z procedurami nadzoru rynkowego poprzez zlikwidowanie rozróżnień wprowadzonych w aktualnych przepisach
  • sprecyzowanie zakresu odpowiedzialności producentów, importerów i dystrybutorów – będą oni musieli podawać więcej informacji na temat miejsca produkcji
  • ułatwienie regulatorom prześledzenia poszczególnych etapów łańcucha dostaw – tak aby można było skuteczniej reagować na problemy z bezpieczeństwem i szybciej egzekwować wycofanie z rynku niebezpiecznych produktów przez producentów
  • intensyfikacja kontroli – aby ułatwić organom regulacyjnym ograniczenie sprzedaży produktów, które mogą być niebezpieczne, lub całkowite zakazanie ich sprzedaży
  • wypracowanie metod bliższej współpracy między regulatorami w różnych krajach UE – aby łatwiej im było dzielić się ze sobą informacjami
  • uproszczenie procedur powiadamiania innych krajów o niebezpiecznych produktach za pośrednictwem systemów ostrzegania obejmujących całą UE (Rapex English i ICSMS).

Spójne przepisy na poziomie unijnym zapewnią konsumentom lepszą ochronę, dzięki czemu z większym zaufaniem będą dokonywać zakupów w różnych krajach UE.

Jaśniejsze i spójniejsze przepisy będą też korzystniejsze dla europejskich przedsiębiorstw. Łatwiej im będzie zadbać o zgodność z wymogami, co zmniejszy ich koszty – zwłaszcza w przypadku małych firm.

Sprawniejsze kontrole bezpieczeństwa produktów i skuteczniejsze przepisy dotyczące importu pomogą wyeliminować nieuczciwą konkurencję ze strony dostawców nieprzestrzegających przepisów.

Kolejne działania

W ramach tej inicjatywy Komisja rozpoczyna obecnie prace nad usprawnieniem nadzoru nad rynkiem. W ciągu następnych trzech lat zostaną wyeliminowane luki w nadzorze produktów.

Krajowe organy regulacyjne uzyskają wsparcie pozwalające im na połączenie zasobów, unikanie powielania działań i skuteczniejszy monitoring rynków.

Projekt przepisów zostanie teraz rozpatrzony przez Parlament Europejski i przywódców krajów UE. Rozpoczęcie wdrażania przepisów zaplanowano na rok 2015.

Więcej o bezpieczeństwie konsumentów English

Prawa konsumentów w UE English

Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów – Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki