Navigācijas ceļš

Labāka patērētāju aizsardzība - 13/02/2013

Ierosināta priekšlikumu pakete, kas vēl vairāk pastiprinātu ES tiesību aktus par preču drošumu un novērstu jaunus draudus.

Plaša patēriņa preču tirgus kļūst aizvien sarežģītāks, jo iedzīvotāji pērk sarežģītākas preces un palielinājies to valstu skaits, kurās šādas preces ražo.

Līdz ar to ES ir jāatjaunina pircēju aizsardzība no bīstamiem izstrādājumiem. Komisija ierosinājusi pastiprināt patērētāju aizsardzību šādi:

  • paātrināt bīstamu preču atsaukšanu ES tirgū;
  • vienādot vairumam preču izvirzītos patērētāju aizsardzības noteikumus un tirgus uzraudzības procedūras, atsakoties no pašreizējos noteikumos pastāvošā principa, ka dažādām precēm piemēro atšķirīgu pieeju;
  • skaidri definēt ražotāju, importētāju un izplatītāju atbildību un noteikt, ka viņiem ir pienākums sniegt vairāk informācijas par to, kur preces saražotas;
  • uzlabot regulatoru spēju izsekot plaša patēriņa precēm to piegādes ķēdē. Tādējādi būtu iespējams efektīvāk novērst briesmas un ātrāk atsaukt bīstamus izstrādājumus;
  • ieviest stingrāku kontroli, lai regulatoriem būtu vieglāk ierobežot potenciāli nedrošu produktu pārdošanu vai pat tos aizliegt pavisam;
  • ieviest ciešāku sadarbību starp ES regulatoriem, lai viņiem būtu vieglāk apmainīties ar informāciju;
  • vienkāršot procedūras, ko lieto, lai citām valstīm paziņotu par bīstamām precēm ar ES mēroga brīdināšanas tīklu palīdzību (Rapex English un ICSMS).

Patērētāji būs ieguvēji, jo ar visā ES vienādu noteikumu palīdzību tiks nodrošināta labāka aizsardzība. Līdz ar to viņi varēs justies drošāk, iepērkoties jebkurā ES dalībvalstī.

Skaidrāki un visā ES vienādi noteikumi nāks par labu arī uzņēmumiem. Tiem būs vieglāk ievērot noteikumus un samazināt izdevumus (jo īpaši tas attiecas uz maziem uzņēmumiem).

Tā kā stingrāk pārbaudīs preču drošumu un tiks uzlaboti importa noteikumi, būs iespējams novērst netaisnīgu konkurenci, ko rada negodīgi piegādātāji.

Kas notiks tālāk

Šajā paketē Komisija ierosinājusi arī uzlabot tirgus uzraudzību, un tā jau ir sākusi darbu šai jomā. Tuvāko triju gadu laikā tiks novērsti preču uzraudzības trūkumi.

Valstu regulatoriem palīdzēs apvienot spēkus, novērsīs to darba “pārklāšanos” un palīdzēs tiem efektīvāk uzraudzīt tirgu.

Tagad šos ierosinājumus izskatīs Eiropas Parlaments un ES vadītāji. Plānots, ka īstenošana varētu sākties 2015. gadā.

Vairāk par patērētāju aizsardzību English

Patērētāji un ES English

Lūdziet palīdzību Eiropas Patērētāju informēšanas centru tīklam češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites