Navigatsioonitee

Tarbijate parem kaitsmine - 13/02/2013

Ettepanekutega tugevdataks veelgi ELi õigusakte tooteohutuse valdkonnas ning tegeletaks uute tekkivate ohtudega.

Tarbekaupade turg on muutumas üha keerukamaks, sest inimesed ostavad „nutikamaid” tooteid, mida toodetakse rohkemates riikides.

Seepärast peab EL ajakohastama oma lähenemisviisi ostjate kaitsmisel ohtlike toodete eest. Komisjoni ettepanekutega parandataks tarbijakaitset järgmiselt:

  • ohtlike toodete ELi turult kõrvaldamise kiirendamine;
  • tarbijakaitse-eeskirjade ja turujärelevalve menetluste kooskõlastamine enamike toodete puhul, kõrvaldades paljud praeguste eeskirjadega kehtestatud erinevused;
  • tootjate, importijate ja turustajate kohustuste selgitamine – nad peavad esitama rohkem teavet selle kohta, kus tooted valmistati;
  • reguleerivate asutuste suutlikkuse parandamine tarbekaupade jälgimisel kogu tarneahela raames – tõhusam reageerimine ohutusega seotud probleemide esinemisel ja kiirem toodete tagasinõudmine;
  • kontrollide tugevdamine, et reguleerivad asutused saaksid hõlpsamini piirata potentsiaalselt ohtlike toodete müüki või need üldse keelustada;
  • tihedamat koostööd nõudva lähenemisviisi väljatöötamine ELi reguleerivate asutuste hulgas, et muuta teabevahetus lihtsamaks;
  • nende menetluste ühtlustamine, mis on seotud teiste riikide teavitamisega ohtlikest toodetest kogu ELi hõlmavate hoiatussüsteemide (Rapex English ja ICSMS) abil.

Tarbijad on kogu ELis kehtivate järjepidevate eeskirjade tõttu paremini kaitstud ning see suurendab nende usaldust sisseostude tegemise vastu mis tahes ELi liikmesriigis.

Selgematest ja järjepidevamatest ELi eeskirjadest saavad kasu ka ettevõtjad. See muudab eeskirjade järgimise lihtsamaks, vähendades kulusid ning seda eelkõige väikeettevõtjate jaoks.

Tõhusamad tooteohutuse kontrollid ja impordieeskirjad aitavad kõrvaldada ebaõiglast konkurentsi ebaausate või petturitest tarnijate poolt.

Järgmised sammud

Komisjon alustab tööd turujärelevalve tõhustamiseks, nagu paketiga on ette nähtud. Järgmise kolme aasta jooksul kõrvaldatakse toodete jälgimisega seotud erinevused.

Riiklikud reguleerivad asutused aitavad koondada ressursse, eemaldades topelttöö ja muutes turuseire tõhusamaks.

Ettepanekuid hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu ning neid on kavas rakendama hakata alates 2015. aastast.

Lugege täiendavalt tarbijaohutuse kohta English

Tarbijad ja EL English

Saage abi Euroopa tarbijakeskuste võrgustikust češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad