Διαδρομή πλοήγησης

Με τη νέα δέσμη προτάσεων θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων, με στόχο την αντιμετώπιση νέων, πρωτόγνωρων απειλών.

Τα καταναλωτικά προϊόντα γίνονται στις μέρες μας όλο και πιο σύνθετα: οι καταναλωτές αγοράζουν πιο εξειδικευμένα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται σε περισσότερες από μία χώρες.

Η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της, ώστε να προστατεύει τους αγοραστές από προϊόντα που δεν είναι ασφαλή. Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών:

  • επισπεύδοντας την απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά της ΕΕ
  • εναρμονίζοντας τους κανόνες ασφαλείας και τις διαδικασίες εποπτείας της αγοράς για τα περισσότερα προϊόντα, καταργώντας πολλές από τις διακρίσεις που υπάρχουν στους σημερινούς κανόνες
  • κάνοντας σαφέστερες τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εισαγωγέων και των διανομέων (θα υποχρεούνται να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο κατασκευής του προϊόντος)
  • βελτιώνοντας την ικανότητα των αρχών να ανιχνεύουν τη διαδρομή των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ώστε η αντίδραση σε τυχόν προβλήματα ασφαλείας να είναι αποτελεσματικότερη και η απόσυρση των προϊόντων ταχύτερη
  • ενισχύοντας τους ελέγχους, ώστε οι αρχές να μπορούν ευκολότερα να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την πώληση προϊόντων που ενδεχομένως δεν είναι ασφαλή
  • προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ώστε αυτές να μπορούν ευκολότερα ν' ανταλλάσσουν πληροφορίες
  • απλουστεύοντας τις διαδικασίες ειδοποίησης άλλων χωρών για τυχόν επικίνδυνα προϊόντα μέσα από πανευρωπαϊκά δίκτυα συναγερμού (Rapex English και ICSMS).

Οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας χάρη στους ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες, με αποτέλεσμα να κάνουν αγορές με μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Αλλά και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο ομοιόμορφων κανόνων σε όλη την ΕΕ. Δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνονται με πολλούς διαφορετικούς κανόνες, κάτι που θα μειώσει το κόστος, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και των κανόνων εισαγωγής θα βοηθήσει επίσης στην εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού από δόλιους προμηθευτές.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με τη δέσμη προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ενέργειες για να βελτιώσει την εποπτεία της αγοράς. Οι τυχόν ελλείψεις στον τρόπο επίβλεψης των προϊόντων θα καλυφθούν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Οι εθνικές αρχές θα λάβουν βοήθεια, ώστε να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, να εξαλειφθούν τυχόν αλληλεπικαλύψεις και να είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της αγοράς.

Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η εφαρμογή των κανόνων προγραμματίζεται για το 2015.

Περισσότερα για την ασφάλεια των καταναλωτών English

Οι καταναλωτές και η ΕΕ English

Ζητήστε βοήθεια από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι