Sti

Bedre forbrugerbeskyttelse - 13/02/2013

Forslagspakke vil styrke EU's regler for produktsikkerhed yderligere og takle nye farer.

Markedet for forbrugerprodukter bliver stadig mere indviklet. Folk køber mere komplekse varer, der bliver fremstillet i flere lande.

Derfor skal EU modernisere sin metode til at beskytte forbrugerne mod usikre produkter. Med Kommissionens forslag beskyttes forbrugerne bedre, fordi:

  • farlige produkter forsvinder hurtigere fra EU-markedet
  • reglerne om forbrugerbeskyttelse og procedurerne for markedstilsyn for de fleste produkter køres sammen, ved at mange af de grænser, der findes under de nuværende regler, fjernes
  • det bliver tydeligere, hvilket ansvar fabrikanter, importører og distributører har – de skal give flere oplysninger om, hvor varerne kommer fra
  • tilsynsmyndighederne får bedre mulighed for at følge forbrugerprodukter gennem forsyningskæden, så der kan rykkes hurtigere ud ved sikkerhedsproblemer, og produkter kan tilbagekaldes hurtigere
  • skærpet kontrol, så tilsynsmyndighederne lettere kan begrænse salget af produkter, der kan være usikre, eller helt forbyde dem
  • samarbejdet mellem EU's tilsynsmyndigheder styrkes, så de får lettere ved at udveksle oplysninger
  • procedurerne for at advare andre lande om farlige produkter strømlines gennem varslingsnetværk på EU-plan (Rapex English og ICSMS).

Forbrugernes fordel er, at de beskyttes bedre med et konsekvent sæt EU-regler – det sætter dem i stand til at købe ind med større tillid i alle EU-lande.

Det er også en fordel for virksomhederne, at der kommer klarere og mere konsekvente regler i hele EU. Det bliver lettere at overholde reglerne, og det giver lavere omkostninger, især for små virksomheder.

Bedre sikkerhedskontrol af varer og importregler vil hjælpe med at bekæmpe urimelig konkurrence fra uærlige eller tvivlsomme leverandører.

De næste skridt

Som led i pakken vil Kommissionen begynde arbejdet med at forbedre tilsynet med markederne. Mangler i produktovervågningen vil blive fjernet i de næste tre år.

De nationale tilsynsmyndigheder får hjælp til at samle deres ressourcer, så de undgår dobbeltarbejde og bliver bedre til at overvåge markedet.

Forslagene skal nu behandles af EU-Parlamentet og stats- og regeringscheferne. Efter planen skal de føres ud i livet i 2015.

Mere om forbrugersikkerhed English

Forbrugere og EU English

Få hjælp fra nettet af europæiske forbrugercentre

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links