Cesta

Balíček návrhů by dále posílil právní předpisy EU zaměřené na bezpečnost výrobků a vzal v úvahu nové hrozby.

Trh se spotřebitelskými výrobky je čím dál sofistikovanější – lidé si pořizují složitější výrobky, které se nyní vyrábějí ve více zemích světa.

V reakci na to musí EU aktualizovat svůj přístup k ochraně spotřebitelů před těmi výrobky, které pro ně mohou být nebezpečné. Návrh Komise by konkrétně posílil ochranu spotřebitelů takto:

  • Urychlí odstraňování nebezpečných výrobků z trhu EU.
  • Sladí u většiny produktů bezpečnostní pravidla chránící spotřebitele a postupy dohledu nad trhem a odstraní zbytečné odchylky.
  • Vyjasní odpovědnost výrobců, dovozců a distributorů – ti budou muset poskytovat více informací o tom, kde byly výrobky vyrobeny.
  • Zlepší schopnost regulačních orgánů dohledat původ spotřebitelských výrobků v rámci dodavatelského řetězce – což povede k účinnější reakci na vzniklé bezpečnostní problémy a rychlejší stažení nebezpečných produktů.
  • Posílí kontroly, aby regulační orgány mohly snadněji omezit prodej potenciálně nebezpečných výrobků nebo jej úplně zakázat.
  • Vytvoří příznivějšího prostředí pro spolupráci mezi regulačními orgány EU – usnadní jim sdílet informace.
  • Zjednoduší postupy pro oznamování nebezpečných výrobků v jiných zemí v rámci celoevropských sítí varování (RAPEX English a ICSMS English ).

Spotřebitelé budou těžit z vyšší úrovně ochrany a z uceleného souboru pravidel platných v celé EU, což jim umožní v kterékoli zemi EU nakupovat bez obav.

Podniky budou též těžit z jasnějších a důslednější pravidel platných v celé EU. Zejména malým podnikům se pak budou snáze plnit předepsané podmínky a sníží se jim náklady.

Lepší kontroly bezpečnosti výrobků a dovozních předpisů přispějí k zamezení nekalé hospodářské soutěže ze strany nepoctivých dodavatelů.

Další kroky

V rámci uvedených opaření začíná Komise pracovat na zlepšení dohledu a kontroly nad trhem. Během příštích tří let chce odstranit nedostatky ve způsobu, jak se dohled provádí.

Vnitrostátním regulačním orgánům se dostane pomoci při sdílení zdrojů, zamezí se překrývání pravidel a zvýší se efektivita při monitorování trhu.

Návrhy budou nyní předloženy k posouzení Evropskému parlamentu a vedoucím představitelům EU. S prováděním se počítá v roce 2015.

Další informace týkající ochrany spotřebitele English

Spotřebitelé v EU English

Potřebujete poradit? Obraťte se na Síť evropských spotřebitelských center

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy