Навигационна пътека

По-добра защита на потребителите - 13/02/2013

Европейската комисия предлага пакет от мерки за подсилване на законодателството на ЕС за безопасност на продуктите и отговор на нововъзникващите заплахи.

Пазарът на потребителски продукти става все по-сложен – хората купуват по-сложни продукти, произведени в по-голям брой страни.

Поради това ЕС трябва да актуализира подхода си за защита на купувачите от опасни продукти. Благодарение на предложенията на Комисията защитата на потребителите ще се подобри чрез:

  • ускоряване на изтеглянето на опасни продукти от пазара на ЕС;
  • хармонизиране на правилата за безопасност на потребителите и процедурите за надзор на пазара за повечето продукти посредством премахване на много от разграниченията, съществуващи в настоящите правила;
  • изясняване на отговорността на производителите, вносителите и дистрибуторите – те ще трябва да предоставят повече информация за това къде са произведени продуктите;
  • подобряване на способността на регулаторните органи да проследяват потребителските продукти по веригата на доставки – това ще доведе до по-ефективно реагиране на проблеми, свързани с безопасността, и по-бързо изземване на продукти;
  • засилване на контрола, така че регулаторните органи да могат по-лесно да ограничават или забраняват продажбата на потенциално опасни продукти;
  • подобряване на сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС – така те по-лесно ще могат да обменят информация;
  • опростяване на процедурите за уведомяване на другите страни за опасни продукти чрез мрежи за предупреждения в целия ЕС (Rapex English и ICSMS).

Потребителите ще се радват на по-високо равнище на защита чрез набор от последователни правила, важащи в целия ЕС. Това ще им позволи да пазаруват по-уверено във всички страни от Съюза.

Предприятията също ще имат полза от наличието на по-ясни и по-последователни правила на територията на ЕС. Спазването на тези правила ще е по-лесно, което ще доведе до намаляване на разходите, особено за малките предприятия.

По-стриктните проверки за безопасност на продуктите и правила за внос ще допринесат за премахване на нелоялната конкуренция на недобросъвестни или нечестни доставчици.

Следващи стъпки

Като част от пакета Комисията започва работа по подобряване на надзора на пазара. Пропуските в начините за наблюдение на продуктите ще бъдат отстранени през следващите три години.

Националните регулаторни органи ще получат помощ за обединяване на ресурсите си, премахване на дублирането и повишаване на ефективността на надзора на пазара.

Предстои обсъждане на предложенията от Европейския парламент и лидерите на ЕС, като се планира те да влязат в сила през 2015 г.

Повече за безопасността на потребителите English

Потребителите и ЕС English

Обърнете се за помощ към мрежата на европейските потребителски центрове češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska .

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки