Sökväg

EU planerar strängare tobakslagar - 20/12/2012

© iStockPhoto

EU vill förbjuda vilseledande text som ”light” och ”mild” på cigarettpaket och starka smakämnen som döljer tobakssmaken.

Nästan 700 000 människor i EU dör av rökning varje år. Det är mer än hela Göteborgs befolkning. Miljoner människor lider dessutom av sjukdomar som beror på rökning, bland annat cancer, hjärt-kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.

De gällande EU-bestämmelserna är elva år gamla och föråldrade. Vår kunskap om smaktillsatser och varningstexters effektivitet har ökat med åren.

Det har också kommit ut helt nya produkter på marknaden. EU-länderna har reagerat olika och infört olika lagar om tillverkning, presentation och försäljning. Resultatet är att en del länder har starkare skydd än andra.

Kommissionens nya plan gäller följande:

Märkning och förpackning – Alla cigaretter och all rulltobak måste på sina förpackningar ha en hälsovarning med både bild och text som täcker 75 procent av förpackningens yta. Av förpackningen ska också framgå att tobaksrök innehåller mer än 70 cancerframkallande ämnen.

Ingredienser – Alla cigaretter, all rulltobak och all rökfri tobak med stark smaktillsats som döljer tobakssmaken ska förbjudas, liksom produkter som innehåller högre halter av gifter och som är mer beroendeframkallande än normalt.

Rökfri tobak – Snusförbudet i EU består, men Sverige behåller sitt undantag. Alla produkter ska förses med hälsovarningar, och tillverkarna måste informera myndigheterna innan de släpper ut nya produkter på marknaden.

Nikotinhaltiga produkter – Om nikotinhalten ligger under ett visst gränsvärde måste förpackningarna förses med en hälsovarning, liksom för örtcigaretter. Ovanför gränsvärdet får produkterna bara säljas om de är godkända som läkemedel.

Internetförsäljning – En ålderskontroll ska se till att inga tobaksprodukter säljs till barn eller ungdomar.

Olaglig handel – Ett spårningssystem och en säkerhetsmärkning (t.ex. hologram) ska se till att endast produkter som uppfyller EU-reglerna säljs i EU.

Kommissionen hoppas att de nya bestämmelserna ska göra rökningen mindre attraktiv och avhålla unga människor från att börja röka. Av rökarna började runt 70 procent innan de var 18 år och 94 procent innan de var 25 år gamla.

Läs mer om EU:s tobakspolitik

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar