Navigačný riadok

Sprísnenie pravidiel má odradiť ľudí od fajčenia - 20/12/2012

© iStockPhoto

EÚ chce zakázať príchute, ktoré potierajú chuť tabaku, a označenia typu „light“ alebo „mild“, ktoré navodzujú dojem, že ide o menej škodlivé výrobky.

Na následky fajčenia zomrie v Európe každý rok takmer 700 000 osôb. Je to o 235 000 ľudí viac, ako žije v Bratislave. Milióny ďalších osôb trpia chorobami súvisiacimi s týmto zlozvykom, ako je napríklad rakovina, kardiovaskulárne choroby a ochorenia dýchacích ciest.

Súčasné právne predpisy EÚ boli prijaté pred jedenástimi rokmi a sú zastarané. Dnes vieme viac o príchutiach pridávaných do tabakových výrobkov a o pozitívnom dosahu zdravotných výstrah.

Na trh prišli nové výrobky a krajiny EÚ prijali rozdielne právne predpisy týkajúce sa ich výroby, prezentácie a predaja. Výsledkom je nejednotná miera ochrany v EÚ.

Nový plán Komisie sa týka týchto oblastí:

Označovanie a balenie – na baleniach cigariet a tabaku na ručné šúľanie sa musia nachádzať obrazové a textové zdravotné výstrahy pokrývajúce 75 % plochy. Na každom balení musí byť aj informácia o tom, že tabakový dym obsahuje viac ako 70 látok, ktoré spôsobujú rakovinu.

Zloženie – cigarety, tabak a bezdymové tabakové výrobky, ktoré majú výraznú príchuť potierajúcu chuť tabaku, a výrobky so zvýšenou toxicitou a návykovosťou sa nebudú smieť predávať.

Bezdymové tabakové výrobky – zákaz žuvacieho tabaku (snus) ostáva v platnosti okrem Švédska, ktoré má výnimku. Na všetkých výrobkoch musí byť zdravotné upozornenie a výrobcovia musia pred uvedením nových výrobkov na trh informovať príslušné orgány.

Výrobky s obsahom nikotínu – aj na bylinné cigarety a výrobky, ktorých obsah nikotínu nedosahuje hranicu uvedenú v návrhu Komisie, by sa museli umiestňovať zdravotné upozornenia. Produkty, ktorých obsah nikotínu túto hranicu prevyšuje, by sa mohli povoliť len ako farmaceutické výrobky.

Online nákupy – overením veku by sa malo predísť predaju tabakových výrobkov deťom a dospievajúcim.

Nezákonný obchod – systém sledovania a kontroly a bezpečnostné prvky (napr. hologramy) by mali zabrániť predaju výrobkov, ktoré nie sú v súlade s predpismi EÚ.

Komisia verí, že tieto nové opatrenia odradia mladých ľudí od fajčenia. Približne 70 % fajčiarov si prvýkrát zapálilo ešte pred dosiahnutím veku 18 rokov a 94 % pred svojimi 25. narodeninami.

Viac o politike EÚ v oblasti regulácie tabakových výrobkov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy