Navigatsioonitee

Suitsetamine vähem atraktiivseks - 20/12/2012

© iStockPhoto

Uus kava keelustada tubakat varjavad tugevad maitse- ja lõhnaained ning keelata eksitavate väljendite, nagu „lahja” ja „mahe”, kasutamine sigaretipakkidel.

Suitsetamise tõttu sureb Euroopas igal aastal peaaegu 700 000 inimest, st ligikaudu Frankfurdi suuruse linna elanike arvu jagu. Lisaks sellele põevad miljonid ELi kodanikud suitsetamisega seotud haigusi, sealhulgas vähki, südame-veresoonkonna ja hingamisteede haigusi.

Praegused ELi õigusaktid võeti vastu 11 aastat tagasi ning need on aegunud. Teame nüüdseks rohkem tubakatoodetes kasutatavatest maitse- ja lõhnaainetest ning terviseohu hoiatuste tulemuslikkusest.

Samuti on turule tulnud uusi tooteid ning ELi liikmesriikide lähenemine uute õigusaktide vastuvõtmisel tubakatoodete tootmise, esitlemise ja müügi kohta on olnud erinev. Seetõttu on tarbijad mõnes riigis rohkem kaitstud kui teises.

Komisjoni uues kavas käsitletakse järgmisi valdkondi:

Märgistamine ja pakendamine – kõikidel sigareti- ja isevalmistatavate sigarettide tubaka pakenditel peab olema nii pilt- kui ka teksthoiatus, mis katab 75% pakendi esi- ja tagaküljest. Samuti teavitatakse igal pakendil suitsetajat sellest, et tubakasuits sisaldab rohkem kui 70 vähkitekitavat ainet.

Koostisained – keelustatakse kõik sigaretid, isevalmistatavate sigarettide tubakas ja suitsuvabad tubakatooted, mis sisaldavad tubaka maitset varjavaid tugevaid maitse- ja lõhnaaineid. Samuti keelatakse suurema mürgisuse tasemega ja kergesti sõltuvust tekitavad tooted.

Suitsuvaba tubakas – suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubaka (snus) keeld säilib, välja arvatud Rootsis, kus kehtib erand. Kõik tooted peavad kandma terviseohu hoiatusi ning enne uute toodete turulelaskmist peavad tootjad ametiasutusi neist teavitama.

Nikotiini sisaldavad tooted – tooted, mille nikotiinisisaldus jääb allapoole kindlaksmääratud piirnormi, võib turustada, kuid neile tuleb lisada terviseohu hoiatused, nagu ka taimsetele suitsetatavatele toodetele. Piirnormi ületavad tooted on lubatud vaid ravimina.

Tubakatoodete ostmine internetis – vanusekontrolliga tagatakse, et tubakatooteid ei saaks müüa lastele ja noorukitele.

Ebaseaduslik kaubandus – tuvastamis- ja jälgimissüsteemi ning turvaelementidega (nt hologrammid) tagatakse, et ELis müüakse vaid ELi eeskirjadele vastavaid tooteid.

Komisjon loodab, et nende uute meetmetega muudetakse suitsetamine vähem atraktiivseks ja piiratakse suitsetamise alustamist noorte seas. Praegu alustab 70% suitsetajatest enne 18. eluaastat ja 94% enne 25. eluaastat.

Lisateavet ELi tubakapoliitikast

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad