Cesta

Odradit od kouření a ukázat, že na něm neníc nic atraktivního - 20/12/2012

© iStockPhoto

Komise navrhuje zakázat u tabákových výrobků používání silných příchutí, které chuť tabáku zastírají, a také zakázat označování cigaret zavádějícími výrazy „light“ (lehké) nebo „mild“ (jemné).

Na následky kouření umírá v Evropě každoročně téměř 700 000 osob. Pro ilustraci: to početně odpovídá součtu obyvatel Brna a Ostravy. Další miliony lidí trpí nemocemi, které jsou s požíváním tabákových výrobků spojovány, jako je rakovina, kardiovaskulární choroby a onemocnění dýchacího ústrojí.

Současná právní úprava EU pochází z roku 2001 a je zastaralá. Od jejího přijetí před 11 lety jsme na základě vědeckého výzkumu zjistili více o charakteristikách příchutí, které se u tabákových výrobků používají, i o tom, jak účinné je uvádět na balení těchto výrobků informace varující před jejich negativním vlivem na lidské zdraví.

Zároveň se za tu dobu na trhu objevily výrobky nové, jež původním předpisem upraveny nejsou. Legislativa jednotlivých členských států přitom pohlíží na výrobu, obchodní úpravu a prodej těchto výrobků rozdílně. V důsledku toho platí v některých zemích Unie přísnější pravidla, což implikuje i různou míru ochrany občanů.

Návrh nové směrnice EU upravuje:

Označování a balení – každé cigarety a balíčky tabáku k ručnímu balení cigaret musí uvádět zdravotní varování ve formě obrázku i textu, které pokrývá 75 % plochy balení. Na každém balení by navíc měla být uvedena skutečnost, že tabákový kouř obsahuje přes 70 karcinogenních složek.

Složení – dojde k zákazu všech cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret a šňupacího či žvýkacího tabáku („snus“), jimž je dodána silná příchuť, jež zastírá chuť samotného tabáku. Dále budou zakázány výrobky s nadměrnou toxicitou a návykovostí.

Nehořící formy tabáku k orálnímu užití – zákaz žvýkacího tabáku „snus“ zůstane zachován, s výjimkou Švédska, na které se nevztahuje již podle současné právní úpravy. U veškerých výrobků musí být uvedeno varování před jejich negativním vlivem na lidské zdraví. Jejich výrobci navíc budou mít povinnost příslušným úřadům oznámit, že na trh uvádějí nový výrobek.

Výrobky obsahující nikotin – výrobky, jejichž obsah nikotinu je pod určitou hranicí, smí být uváděny na trh, ale musí být vždy opatřeny zdravotním varováním. To se týká i rostlinných produktů určených ke kouření (tzv. rostlinných cigaret). Výrobky překračující uvedenou hranici nikotinového obsahu jsou povoleny pouze tehdy, pokud jsou registrovány jako léčivé přípravky (např. nikotinové náplasti).

Internetový prodej – obchodníci musí zavést systém, kterým se bude ověřovat věk zákazníků, aby se předešlo tomu, že se tabákové výrobky budou prodávat dětem a mladistvým.

Nezákonný obchod – používáním zvláštních bezpečnostních prvků (např. hologramů) a zavedením systému pro sledování a dohledávání ilegálních transakcí chce Komise zajistit, že se v EU budou prodávat pouze výrobky splňující stanovená pravidla.

Komise chce novými opatřeními snížit atraktivitu kouření i ostatních tabákových výrobků a motivovat mladé lidi k tomu, aby s kouřením vůbec nezačínali. Přibližně 70 % kuřáků totiž s kouřením začne předtím, než je jim 18 let, a 94 % tak činí před dosažením 25 let.

Více informací o opatřeních EU týkajících se tabákových výrobků

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy