Navigačný riadok

Cyprus, Chorvátsko, Malta a Grécko na čele rebríčka oblastí s najvyššou kvalitou vody určenej na kúpanie - 30/07/2012

Pláž v Grécku © EÚ

V takmer všetkých pobrežných a vnútrozemských oblastiach v Európe určených na kúpanie je voda dostatočné čistá a celková kvalita sa zvyšuje.

Zistenia výročnej správy o kvalite vody určenej na kúpanie DeutschEnglishfrançais , ktorú vypracovala Európska environmentálna agentúra, sa zakladajú na pravidelnom odoberaní vzoriek z viac ako 22 000 pobrežných a vnútrozemských oblastí určených na kúpanie v celej Európe.

Počet oblastí, v ktorých bola kvalita vody označená za „vynikajúcu“, stúpol oproti minulému roku o 3,5 %, kým počet tých, ktorých kvalita vody bola označená za „dostatočnú“, vzrástol o 1 %. Minimálne normy EÚ nesplnili necelé 2 % oblastí.

Skôr než si pôjdete zaplávať, overte si kvalitu vody

  • Zistite si informácie o kvalite vody vo vašej oblasti English .
  • Stiahnite si údaje a pozrite si interaktívne mapy Systému informácií o vode pre Európu (WISE) English .
  • Ohláste stav vody vo vašej oblasti na webovej stránke Eye on Earth English .
  • Na miestach, kam sa chodievate kúpať, hľadajte tieto symboly kvality vody určenej na kúpanie English .

Testovanie kvality vody za rok 2011

Oblasti určené na kúpanie (prímorské pláže, rieky, jazerá) sa v celej Európe pravidelne testujú na výskyt škodlivých znečisťujúcich látok a baktérií, ako napríklad E. coli, ktoré môžu naznačovať prítomnosť splaškov alebo živočíšneho odpadu.

Kým v porovnaní s rokom 2010 splnilo minimálne normy EÚ celkovo viac oblastí, niekoľko krajín zaznamenalo mimoriadne výsledky.

Najlepšie... a najhoršie

V roku 2011 sa na čele rebríčka umiestnili Cyprus, Chorvátsko, Malta a Grécko, kde bolo viac ako 90 % oblastí určených na kúpanie označených za „vynikajúce“. Ostatné oblasti spĺňali povinné normy.

Najhoršie výsledky zaznamenali Holandsko, Bulharsko, Lotyšsko, Luxembursko a Belgicko, kde minimálne normy EÚ spĺňal pomerne nízky počet oblastí.

V Spojenom kráľovstve dosiahlo 82,8% zo 617 testovaných oblastí určených na kúpanie vynikajúcu kvalitu, 14,6 % vykázalo dobrú alebo dostatočnú kvalitu, zatiaľ čo 14 požadovaný stupeň nedosiahlo a 2 boli zakázané alebo zatvorené.

Celková kvalita vody v oblastiach určených na kúpanie v EÚ sa od roku 1990 stále zvyšuje. Počet pobrežných oblastí, ktoré nespĺňajú požiadavky EÚ, klesol z 9,2 % v roku 1990 na 1,5 % v roku 2011. Počet vnútrozemských oblastí, ktoré nespĺňajú normy, klesol z 11,9 % v roku 1990 na 2,4 % v roku 2011, čo patrí medzi najnižšie doterajšie údaje.

Viac informácií o kvalite vody a životnom prostredí English

Cestovanie v Európe 2012 – 2013

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy