Navigatsioonitee

Kvaliteetseim suplusvesi on Küprosel, Horvaatias, Maltal ja Kreekas - 30/07/2012

Mererand Kreekas © EL

Üldise kvaliteedi paranedes on peaaegu kõigi Euroopa randade ja siseveekogude vesi ujumiseks piisavalt puhas.

Euroopa Keskkonnaameti iga-aastase suplusvee aruande DeutschEnglishfrançais tulemused põhinevad korrapärastel proovidel, mis on võetud enam kui 22 000st rannikuäärse ja sisemaa supluskohast.

Supluskohtade arv, kus vesi oli väga hea kvaliteediga, suurenes eelmise aastaga võrreldes 3,5%. Samas suurenes üksnes piisavalt hea veekvaliteediga supluskohtade arv 1%. ELi miinimumnõuetele ei vastanud vähem kui 2% supluskohtade vesi.

Kontrollige enne ujuma minekut vee kvaliteeti

  • Kontrollige, milline on suplusvee kvaliteet teie kodukohas English .
  • Laadige alla andmed ja tutvuge Euroopa veeteabesüsteemi English interaktiivsete kaartidega.
  • Teavitage kohaliku veekogu seisundist veebisaidi Eye on Earth English vahendusel.
  • Otsige oma ujumiskohas neid suplusvee kvaliteedisümboleid English .

Vee kvaliteedi kontroll 2011. aastal

Euroopa supelrandade, jõgede ja järvede vett kontrollitakse korrapäraselt kahjulike saasteainete ning bakterite (nt E. coli) suhtes. Need võivad viidata kanalisatsiooniveest või loomasõnnikust põhjustatud saastatusele.

Üldiselt vastas ELi miinimumnõuetele (võrreldes 2010. aastaga) rohkem supluskohti ning paljude riikide puhul võis täheldada märkimisväärseid tulemusi.

Parimad ja halvimad

2011. aasta parimate hulgas olid Küpros, Horvaatia, Malta ja Kreeka, kus üle 90% supluskohtade vesi oli väga hea kvaliteediga. Ülejäänud supluskohad vastasid kohustuslikele nõuetele.

Halvimat suplusvee kvaliteeti täheldati Madalmaades, Bulgaarias, Lätis, Luksemburgis ja Belgias, kus ELi miinimumnõuetele vastas märkimisväärselt väike arv supluskohti.

Eestis tuvastati väga hea kvaliteediga suplusvesi 55st testitud suplusrannast või siseveekogust 70,9% puhul, hea või piisava kvaliteediga oli 25,5% ning halva suplusvee kvaliteediga 3,6% supluskohtadest. Eestis ei tulnud ühtegi supluskohta keelustada või sulgeda.

Suplusvee üldine kvaliteet on ELis alates 1990. aastast tunduvalt paranenud. Selliste mereäärsete supluskohtade osakaal, mille vesi ei vasta ELi nõuetele, on langenud 9,2%-lt 1990. aastal 1,5 %-ni 2011. aastal. Selliste sisemaal asuvate supluskohtade osakaal, mille vesi ei vasta kohustuslikele nõuetele, on langenud 11,9%-lt 1990. aastal 2,4%-ni 2011. aastal.

Täiendav teave veekvaliteedi ja keskkonna kohta English

Euroopa reisijuht 2012–2013

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad