Навигационна пътека

Най-добра е водата за къпане в Кипър, Хърватия, Малта и Гърция - 30/07/2012

Плаж в Гърция © ЕС

Водата в почти всички крайбрежни и вътрешноконтинентални места за къпане е достатъчно добра, като общото качество се подобрява.

Заключенията в годишния доклад за водите за къпане DeutschEnglishfrançais на Европейската агенция за околна среда се базират на редовно изследване на повече от 22 000 крайбрежни и вътрешноконтинентални места за къпане в цяла Европа.

Броят на местата за къпане, където водата е с отлично качество, е нараснал с 3,5 % спрямо миналата година, а броят на тези, където качеството на водата е задоволително, се е повишил с 1 %. По-малко от 2 % от местата за къпане не отговарят на минималните стандарти на ЕС.

Проверете качеството на водата, преди да влезете да се къпете

  • Информация за качеството на водите за къпане във вашия регион English .
  • Изтеглете информация и разгледайте интерактивните карти на Европейската информационна система за водите (WISE) English .
  • Съобщете за състоянието на местните водоеми с помощта на уебсайта „Eye on Earth“ English (Поглед към Земята).
  • Търсете тези символи за качеството на водата English , когато се къпете.

Водни проби от 2011 г.

Местата за къпане в морета, реки и езера в Европа редовно се проверяват за вредни замърсители и бактерии като E. coli, които могат да бъдат признак за наличие на отпадни води от канализацията или животновъдството.

Като цяло повече места за къпане изпълниха минималните критерии на ЕС в сравнение с 2010 г., а редица страни постигнаха изключително добри резултати.

Най-добрите...и най-лошите

С най-добри резултати за 2011 г. са Кипър, Хърватия, Малта и Гърция, където над 90 % от всички места за къпане са оценени като „отлични“. Оставащите места за къпане покриват задължителните стандарти.

Най-лоши са резултатите на Нидерландия, България, Латвия, Люксембург и Белгия, където относително малък брой места за къпане отговарят на минималните стандарти за ЕС.

Във Великобритания 82,8 % от проверени общо 617 места за къпане са получили отлична оценка, 14,6 % са били с добро или задоволително качество, 14 не са покрили минималните стандарти, а 2 са били забранени или затворени.

От 1990 г. насам общото качество на водата за къпане в ЕС постоянно се подобрява. Броят на местата за къпане по крайбрежието, които не отговарят на изискванията на ЕС, е спаднал от 9,2 % през 1990 г. до 1,5 % през 2011 г. Вътрешноконтиненталните места за къпане, които не отговарят на изискванията, са намалели от 11,9 % през 1990 г. до 2,4 % през 2011 г. - едно от най-ниските равнища към днешна дата.

Повече за качеството на водите и околната среда English

Пътуване в Европа 2012-2013

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки