Navigačný riadok

Program posilnenia ochrany spotrebiteľov - 24/05/2012

Podanie rúk s právnickými knihami v pozadí © istockphoto.com/John Keith

Nový ucelený prístup EÚ v oblasti zlepšenia ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov je zameraný na zvýšenie informovanosti a pomoc pri riešení sporov.

Pravidlá EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa patria medzi jedny z najprísnejších na svete. Trh sa však neustále vyvíja a ponúka komplexnejšie výrobky, služby a metódy predaja.

Komisia v reakcii na tieto výzvy navrhuje ucelenejší prístup Únie k ochrane spotrebiteľov.

Spotrebiteľské výdavky v súčasnosti predstavujú viac ako polovicu HDP EÚ. Vylepšený systém by mal zvýšiť dôveru spotrebiteľov a stimulovať konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Cieľom novej stratégie na posilnenie dôvery a rastu DeutschEnglishfrançaisPDF počas nasledujúcich dvoch rokov je:

  • zlepšiť bezpečnosť spotrebiteľov prostredníctvom prísnejších právnych predpisov a efektívnejšieho monitorovania trhu;
  • zvýšiť informovanosť spotrebiteľov, napr. o skutočných nákladoch pri spotrebiteľských úveroch či o správnom adresovaní sťažnosti;
  • posilniť presadzovanie práv a postup nápravy v prípade problémov pri nákupe tovaru a služieb;
  • prispôsobiť práva spotrebiteľov spoločenským zmenám – napríklad prispôsobiť práva digitálnemu veku, tak aby zohľadňovali špecifické potreby zraniteľných skupín spotrebiteľov a uľahčili prechod na udržateľnejšie spotrebiteľské správanie.

Stratégia sa zameria na posilnenie ochrany a bezpečnosti spotrebiteľov pri nákupe potravín, cestovaní, výbere poskytovateľa energií alebo investičného poradcu či pri nakupovaní cez internet.

Komisia doteraz navrhla 16 opatrení týkajúcich sa elektronického obchodu a služieb DeutschEnglishfrançaisPDF , ktorých cieľom je zdvojnásobenie maloobchodného elektronického predaja do roku 2015. Týkajú sa zvýšenia ochrany spotrebiteľov, lepšej informovanosti a väčšieho výberu tovaru a služieb.

Riešenie zmluvných sporov

Komisia minulý rok predložila návrhy English spôsobov mimosúdneho urovnania sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vďaka týmto opatreniam by všetci spotrebitelia mohli využiť alternatívne riešenie sporov (ARS), v rámci ktorého nezávislá tretia strana navrhuje riešenie alebo pôsobí ako mediátor medzi spotrebiteľom a obchodníkom.

Riešenie sporov online

Spotrebitelia, ktorí nakupujú tovar cez internet z inej krajiny EÚ, by mali k dispozícii možnosť riešenia sporov online (RSO) – postup podobný alternatívnemu riešeniu sporov, ale výlučne dostupný online.

Tieto riešenia by dopĺňali pomocné nástroje, ktoré EÚ v súčasnosti ponúka spotrebiteľom pri cezhraničných sporoch s obchodníkmi. Príkladom je európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktorým sa urýchľujú súdne spory a znižujú náklady na ne v prípade pohľadávok do výšky 2 000 EUR. Od roku 2013 budú mať spotrebitelia k dispozícii na európskom portáli elektronickej justície online formuláre pre riešenie sporov s nízkou hodnotou, čo im ušetrí čas a zjednoduší presadzovanie práv.

Európsky program pre spotrebiteľov – ďalšie informácie English

Spotrebitelia a EÚ

Obráťte sa na sieť európskych spotrebiteľských centier češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy