Navigatsioonitee

Tõhusamat tarbijakaitset käsitlev kava - 24/05/2012

Käepigistus seaduskogude taustal © istockphoto.com/John Keith

Uus kõikehõlmav ELi lähenemisviis tarbijakaitse ja -ohutuse parandamiseks võimaldaks ostjatele rohkem teavet ning aidata neil saada hüvitist juhul, kui müük ebaõnnestub.

ELi tarbijakaitse-eeskirjad on maailmas ühed tõhusamad. Siiski muutub turg üha teadlikumaks, hõlmates järjest keerulisemaid tooteid, teenuseid ja müügitaktikat.

Sellistele väljakutsetele vastamiseks kavandab komisjon tarbijate kaitsmiseks töötada välja tervikliku lähenemisviisi.

Tarbijate kulutused moodustavad praegu üle poole ELi SKP-st. Tõhusam süsteem peaks suurendama tarbijate usaldust ning soodustama konkurentsi ja majanduskasvu. Järgmise kahe aasta jooksul aitaks usalduse ja majanduskasvu suurendamisele suunatud strateegia DeutschEnglishfrançaisPDF saavutada järgmist:

  • parandada tarbijaohutust tõhusamate õigusaktide ja turujärelevalvega;
  • võimaldada ostjatele rohkem teavet, nagu näiteks tarbimislaenu tegelik maksumus või teave selle kohta, kellelele esitada kaebust;
  • kiirendada õiguskaitse- ja hüvitusmenetlust juhtudel, mil müük ebaõnnestub.
  • viia tarbijaõigused kooskõlla ühiskonnas toimuvate muudatustega – nt ajakohastades seadusi vastavalt digitaalajastule, arvestades vähem kaitstud tarbijatega ning soodustades säästva arengu põhimõtetele vastavate kaupade ja teenuste valimist.

Strateegias keskendutakse tarbijakaitse ja -ohutuse tõhustamisele toidu ostmisel, reisimisel, energiateenuseosutaja valimisel, rahaasjade haldamisel ning Internetist ostmisel.

Komisjon on juba esitanud 16 meedet e-kaubanduse ja Internetiteenuste DeutschEnglishfrançaisPDF kohta, et kahekordistada 2015. aastaks Interneti jaemüüki. Need meetmed hõlmavad paremat kaitset tarbijatele, rohkem teavet ning suuremaid valikuvõimalusi.

Lepingutega seotud vaidluste lahendamine

Eelmisel aastal esitati ettepanekud English kohtuväliste lahenduste leidmiseks kauplejate vaheliste vaidluste puhul. Meetmed annaksid kõigile tarbijatele võimaluse kasutada alternatiivseid vaidluste lahendamise mehhanisme, mille puhul kolmas neutraalne osapool saab välja pakkuda lahenduse või olla vahendajaks kliendi ja kaupmehe vahel.

Võrgupõhine vaidluste lahendamine

Mõnest teisest ELi liikmesriigist Internetist ostjad saaksid võimaluse kasutada võrgupõhist vaidluste lahendamise süsteemi, mis on sarnane alternatiivsetele vaidluste lahendamise mehhanismidele, kuid seda menetletakse täielikult veebis.

Need lahendused täiendaksid praegu ELi poolt tarbijatele pakutavat abi piiriüleste vaidluste lahendamisel kauplejatega. Näiteks saavad nad kasutada Euroopa väiksemate kohtuvaidluste menetlust, mis kiirendab menetlust ja vähendab sellega seotud kulusid nõuete puhul, mis jäävad alla 2000 euro. Alates 2013. aastast saavad tarbijad täita väiksema kohtuvaidluse avalduse veebis õigusportaali e-Justice kaudu, säästes oma aega ja vaeva.

Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – täiendav teave English

Tarbijad ja EL

Saage abi Euroopa tarbijakeskuste võrgustikest češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad