Διαδρομή πλοήγησης

Σχέδιο για καλύτερη προστασία των καταναλωτών - 24/05/2012

Χειραψία με φόντο νομικά βιβλία © istockphoto.com/John Keith

Η νέα ολοκληρωμενη προσέγγιση της ΕΕ για μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια των καταναλωτών εξασφαλίζει την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και την νυποστήριξή τους όταν ζητούν αποκατάσταση σε περίπτωση προβληματικής αγοράς.

Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών είναι από τους αυστηρότερους παγκοσμίως. Ωστόσο, οι αγορές διαθέτουν όλο και πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες και εφαρμόζουν όλο και πιο πολύπλοκες τακτικές πώλησης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή προτείνει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος της προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ.

Οι δαπάνες των καταναλωτών αντιπροσωπεύουν τη στιγμή αυτή πάνω από το μισό του ΑΕΠ της ΕΕ. Με την εφαρμογή ενός καλύτερου συστήματος, θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και θα τονωθεί ο ανταγωνισμός και η οικονομική ανάπτυξη. Στα επόμενα 2 χρόνια, η στρατηγική τόνωσης της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης DeutschEnglishfrançaisPDF πιστεύεται ότι θα οδηγήσει στα εξής:

  • ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών μέσω αυστηρότερων νόμων και αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της αγοράς
  • αύξηση της παρεχόμενης ενημέρωσης των καταναλωτών, π.χ., σχετικά με το πραγματικό κόστος της καταναλωτικής πίστης ή το δικαίωμα καταγγελίας
  • βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας και ενίσχυση της διαδικασίας αποκατάστασης σε περίπτωση προβληματικής αγοράς
  • ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με τις κοινωνικές αλλαγές – π.χ., με την προσαρμογή της νομοθεσίας στην ψηφιακή εποχή, την συνεκτίμηση των αναγκών των ευάλωτων καταναλωτών, και την διευκόλυνση της επιλογής βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η στρατηγική θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των καταναλωτών όταν αγοράζουν τρόφιμα, ταξιδεύουν, επιλέγουν πάροχο ενέργειας, διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ή κάνουν ηλεκτρονικές αγορές.

Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει 16 μέτρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες DeutschEnglishfrançaisPDF με στόχο να διπλασιαστούν οι ηλεκτρονικές λιανικές πωλήσεις μέχρι το 2015. Τα μέτρα αυτά αφορούν την καλύτερη προστασία των καταναλωτών, την πληρέστερη ενημέρωσή τους και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής.

Επίλυση συμβατικών διαφορών

Προτάσεις English για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών με εμπόρους παρουσιάστηκαν ήδη πέρυσι. Σύμφωνα με τις προτάσεις αυτές, όλοι οι καταναλωτές θα μπορούν να προσφύγουν στον μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΔ), βάσει του οποίου ένα ουδέτερο τρίτο μέρος μπορεί να προτείνει λύση ή να μεσολαβήσει μεταξύ του πελάτη και του εμπόρου.

Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Οι καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ, μπορούν επίσης να επιλέξουν την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΗΕΔ), μια διαδικασία παρεμφερή με την ΕΕΔ που γίνεται όμως μόνο ηλεκτρονικά.

Οι διαδικασίες αυτές θα συμπληρώσουν τη βοήθεια που παρέχει σήμερα η ΕΕ στους καταναλωτές όσον αφορά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών με εμπόρους. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν χρήση της Ευρωπαϊκής Διαδικασίας Μικροδιαφορών, με την οποία επιταχύνονται οι διαδικασίες και μειώνονται οι δικαστικές δαπάνες για αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ. Από το 2013, οι καταναλωτές μπορούν μέσω του ιστότοπου e-Justice να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά έντυπα υποβολής αξιώσεων, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο.

Ευρωπαϊκή Ατζέντα Καταναλωτών - περισσότερα English

Οι καταναλωτές και η ΕΕ

Ζητήστε βοήθεια από το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών češtinadanskDeutschEnglishfrançaisitalianoNederlandspolskiRomânasvenska

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι