Ścieżka nawigacji

RAPEX chroni nas przed niebezpiecznymi produktami - 18/05/2012

W sprawozdaniu za 2011 r. podkreślono udoskonalenie systemu szybkiego informowania RAPEX, który chroni europejskich konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.

Ze sprawozdania z działalności RAPEX w 2011 r. DeutschEnglishfrançais wynika, że w zeszłym roku z rynku UE wycofano ponad 1 800 niebezpiecznych produktów, czyli 20 proc. mniej niż w 2010 r.

Być może spadek ten był w części wynikiem cięć budżetowych spowodowanych kryzysem gospodarczym, które ograniczają zdolność krajowych organów regulacyjnych do przeprowadzania kontroli.

Kontrolowano zatem głównie produkty stanowiące najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów. Dzięki skuteczniejszym wytycznym RAPEX udało się przyspieszyć proces wykrywania i usuwania produktów niebezpiecznych.

Najwięcej powiadomień w systemie RAPEX odnosiło się do odzieży i tekstyliów (27 proc.); na kolejnych miejscach plasowały się zabawki (21 proc.), pojazdy silnikowe (11 proc.), urządzenia elektryczne (8 proc.) i kosmetyki (7 proc.).

Skuteczne kontrole

Krajowe organy regulacyjne zintensyfikowały również przeprowadzanie skoordynowanych kontroli dotyczących określonych produktów. Wykazały one alarmującą liczbę przypadków naruszenia bezpieczeństwa.

Okazało się, że 35 proc. zabawek dla dzieci w wieku poniżej 3 lat nie spełnia unijnych norm bezpieczeństwa. Wykryto również, że 65 proc. łóżek opalających emituje wyższe poziomy promieniowania UV niż te ustalone przez UE i tym samym stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia.

Obecnie w 19 krajach UE przeprowadzane są wyrywkowe kontrole dotyczące artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, fajerwerków, kosiarek oraz ładowarek baterii.

Zapewnienie bezpieczeństwa u źródła

Wykorzystanie dostępnego online systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw DeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano wzrosło o 62 proc. w zeszłym roku – za jego pośrednictwem dokonano 133 powiadomień o niebezpiecznych produktach.

Inne udoskonalenia

System RAPEX funkcjonuje sprawniej również dzięki wzmocnieniu przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa zabawek, które weszły w życie w zeszłym roku. Producenci mają obecnie obowiązek przeprowadzenia oceny bezpieczeństwa wszelkich nowych zabawek, które mają zostać wprowadzone na rynek.

Bieżące prace

UE będzie w dalszym ciągu blisko współpracować z Chinami na rzecz zmniejszenia wysokiej liczby niebezpiecznych produktów pochodzących z tego kraju (odsetek powiadomień w systemie RAPEX dotyczących Chin spadł z 58 proc. w 2010 r. do 54 proc. w 2011 r.).

Jeszcze w tym roku Komisja planuje zaproponować środki w celu dalszego wzmocnienia przepisów UE na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa produktów oraz wyeliminowania nowo powstałych zagrożeń.

W systemie RAPEX uczestniczą wszystkie kraje UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia. Obejmuje on większość produktów konsumenckich z wyjątkiem żywności i pasz zwierzęcych, produktów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, które są objęte innymi systemami szybkiego alarmowania, podobnymi do systemu RAPEX.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa konsumentów English

Strona systemu RAPEX English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki