Navigācijas ceļš

RAPEX — bīstamu ražojumu uzraudzība un patērētāju aizsardzība - 18/05/2012

2011 gada ziņojumā norādīts uz uzlabojumiem Kopienas ātrās ziņošanas tīklā, kurš Eiropā gādā par patērētāju aizsardzību no bīstamiem ražojumiem.

Pērn aizliedza, no tirgus izņēma vai atsauca vairāk nekā 1800 ražojumus, kuri nav nekaitīgi. Saskaņā ar ziņojumu par RAPEX darbību 2011. gadā DeutschEnglishfrançais tas ir par 20% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

Iemesls pa daļai varētu būt ar ekonomisko krīzi saistītie budžeta samazinājumi, kas ierobežo valsts pārvaldes iestāžu iespējas īstenot pārbaudes.

Savukārt iestādes reaģēja, pievēršoties tādu ražojumu pārbaudēm, kuri rada vislielāko risku patērētāju drošībai. Noderīgas bija arī uzlabotās RAPEX pamatnostādnes, kas ļāva paātrināt bīstamu ražojumu atklāšanas un atsaukšanas procesu.

27 % no RAPEX sistēmā identificētajām nedrošajām precēm bija apģērbs, tekstilmateriāli un modes preces, atlikušajā daļā — rotaļlietas (21 %), transportlīdzekļi (11 %), elektroierīces (8 %) un kosmētika (7 %).

Izlases veida pārbaudes

Valsts pārvaldes iestādes arī palielināja dažādu preču izlases veida pārbaužu skaitu un atklāja ļoti daudz drošuma pārkāpumu, kas vieš satraukumu.

Bērniem vecumā līdz 3 gadiem domāto rotaļlietu pārbaudēs atklāja, ka 35 % no tām neatbilst ES drošuma standartiem. Tika konstatēts, ka 65 % solāriju ultravioletais starojuma līmenis pārsniedz ES noteikto ierobežojumu, nopietni apdraudot patērētāju veselību.

Tagad tiek veiktas bērnu aprūpes preču, pirotehnikas, pļaujmašīnu un akumulatoru lādētāju izlases veida pārbaudes 19 ES valstīs.

Drošība pašos pamatos

Pērn par 62 % pieauga īpaši uzņēmumiem izveidotā ziņošanas tīkla DeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano izmantojums, uzņēmumiem šajā sistēmā paziņojot par 133 nedrošiem ražojumiem.

Citi uzlabojumi

RAPEX darbu sekmēja arī stingrāki rotaļlietu drošuma noteikumi, kas stājās spēkā pērn. Tagad ražotājiem ir jānovērtē katras jaunās rotaļlietas drošums, un tikai tad to var laist tirgū.

Pašreizējais darbs

ES turpinās cieši sadarboties ar Ķīnu, lai samazinātu lielo skaitu nedrošo ražojumu, kurus ES ieved no šīs valsts (54% no ziņojumiem 2011. gadā bija par Ķīnā ražotām precēm, kas ir gan neliels samazinājums, salīdzinot ar 58 % 2010. gadā).

Komisija plāno vēl šogad ierosināt pasākumus, lai vēl vairāk nostiprinātu ES ražojumu drošuma noteikumus un novērstu jaunus apdraudējumus.

Sistēmā RAPEX piedalās visas ES valstis līdz ar Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju. Tā aptver lielāko daļu patēriņa preču, izņemot pārtiku un dzīvnieku barību, farmācijas preces un medicīnas ierīces, kuras aptver cita sistēmai Rapex līdzīga ziņošanas sistēma.

Vairāk par patērētāju drošību English

RAPEX tīmekļa vietne English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites