Cosán nascleanúna

Rapex – srian a choinneáil le táirgí atá baolach do thomhaltóirí - 18/05/2012

I dtuarascáil 2011, tarraingítear aire ar fheabhsuithe leanúnacha ar líonra mearfholáirimh an AE, Rapex, a chosnaíonn tomhaltóirí na hEorpa ó tháirgí baolacha.

In 2011, coisceadh, tarraingíodh siar nó rinneadh athghairm ar bhreis is 1 800 táirge baolach, sin 20% níos lú ná an bhliain roimhe sin – dar leis an tuarascáil ar ghníomhaíochtaí Rapex 2011 DeutschEnglishfrançais.

B'fhéidir gur i ngeall ar chiorruithe buiséid de dheasca na géarchéime geilleagraí a tharla sé sin, rud a theorannaigh cumas cigireachta na rialtóirí.

Ach dhírigh siad ar tháirgí ina raibh an priacal ba mhó do shábháilteacht na dtomhaltóirí. Fairis sin, chabhraigh treoirlínte feabhsaithe Rapex leo chun luas a chur le haimsiú is le díchur na dtáirgí baolacha.

B'ionann éadaí, teicstílí is earraí faisin agus 27% de na hearraí contúirteacha a dtangthas orthu trí Rapex, fara bréagáin (21%), feithiclí (11%), gairis leictreacha (8%) agus cosmaidí (7%).

Tá ag éirí le spotseiceálacha

Chomh maith leis sin, mhéadaigh na rialtóirí náisiúnta spotseiceálacha comhordaithe ar líon áirithe earraí, rud a nocht sáruithe sábháilteachta arb ábhar imní iad.

Fuarthas i dtástálacha ar bhréagáin do pháistí faoi bhun 3 nár chomhlíon 35% acu caighdeáin sábháilteachta an AE. Agus fuarthas gur eisigh 65% na leapacha gréine leibhéil níos airde radaíochta ultraivialaite ná an teorainn a shocraigh an AE – rud faoi deara baol tromchúiseach sláinte do thomhaltóirí.

Anois tá spotseiceálacha nua ar earraí do chúram leanaí, tinte ealaíne, lomairí faiche agus luchtairí ceallraí ar siúl i 19 dtír de chuid an AE.

Sábháilteacht ag an bhfoinse

Tháinig ardú 62% ar úsáid líonra ar leith rabhaidh ar líne do ghnóthais DeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano anuraidh, agus rinne cuideachtaí 133 fógra faoi tháirgí baolacha tríd an gcóras sin.

Feabhsuithe eile

Tháinig rialacha sábháilteachta níos treise do bhréagáin i bhfeidhm anuraidh is chuidigh sé sin le hobair Rapex. Anois bíonn ar mhonaróirí measúnú sábháilteachta a reáchtáil ar aon bhréagáin nua sula gcuireann siad ar an margadh iad.

Obair atá ar siúl

Leanfaidh an AE air i ndlúthchomhar leis an tSín chun líon ard na dtáirgí baolacha a chuireann an tír sin anall chugainn a laghdú (earraí ón tSín faoi deara 54% na bhfógraí in 2011, sin ísliú ó 58% in 2010).

Agus níos déanaí i mbliana, tá faoin gCoimisiún bearta a mholadh le dlíthe an AE um shábháilteacht táirgí a neartú a thuilleadh, agus aghaidh a thabhairt ar bhagairtí úrnua.

Tá gach tír san AE páirteach i Rapex, fara an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua. Pléann sé le formhór na dtáirgí do thomhaltóirí, seachas le bia is beathú, cógais agus trealamh leighis, nithe lena bpléann sainchórais foláirimh eile, atá cosúil le Rapex.

Breis eolais faoi shábháilteacht tomhaltóirí English

Suíomh gréasáin Rapex English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links