Navigatsioonitee

Rapex – ohtlike tarbekaupade vältimine - 18/05/2012

2011. aasta aruandes kirjeldatakse, kuidas täiustatakse Euroopa tarbijaid ohtlike toodete eest kaitsvat kiirhoiatusvõrgustikku Rapex.

2011. aastal keelustati või võeti ELis tagasi üle 1800 ohtliku toote. Rapexi 2011. aasta tegevust DeutschEnglishfrançais käsitleva aruande kohaselt on see 20% vähem kui 2010. aastal.

See võib osaliselt olla seotud majanduskriisist põhjustatud eelarvekärbetega, piirates riiklike reguleerivate asutuste suutlikkust viia läbi kontrolle.

Kuid nad tegutsesid selle nimel, et eemaldada tooted, mis ohustavad tarbijaid kõige enam. Täiustatud Rapexi suunised aitasid neil kiirendada ohtlike toodete tuvastamis- ja kõrvaldamisprotsessi.

Riietus-, tekstiili- ja moetooted moodustasid 27% ohtlikest kaupadest, mis Rapexi abil kindlaks tehti. Neile järgnesid mänguasjad (21%), sõidukid (11%), elektriseadmed (8%) ja kosmeetika (7%).

Pistelised kontrollid toimivad

Riiklikud reguleerivad asutused tõhustasid koordineeritud pistelisi kontrolle mitmete toodete puhul, avastades suure hulga ohutusreeglite rikkumisi.

Alla 3-aastaste laste mänguasjade testimisel selgus, et 35% nendest ei vastanud ELi ohutusstandarditele. 65% solaariumiseadmete puhul tehti kindlaks, et nendest tulev UV-kiirguse tase on kõrgem kui ELi kehtestatud piirang. See ohustab tõsiselt tarbijate tervist.

19 ELi liikmesriigis viiakse praegu läbi uusi pistelisi kontrolle, mille käigus uuritakse imikutarbeid, ilutulestikutooteid, muruniidukeid ja akulaadijaid.

Ohutus ennekõike

Veebipõhise ettevõtjatele mõeldud hoiatusvõrgustiku DeutschEnglishEspañolFrançaisItaliano kasutamine suurenes eelmisel aastal 62%. Ettevõtjad teatasid asjaomase süsteemi kaudu ohtlikest toodetest 133 korral.

Muud täiustused

Rapexi tööle aitasid kaasa ka mänguasju käsitlevad rangemad ohutuseeskirjad, mis jõustusid eelmisel aastal. Tootjad peavad nüüd iga uue mänguasja puhul teostama ohutushindamise enne, kui nad selle turule viivad.

Käimasolev töö

EL jätkab tihedat koostööd Hiinaga, et vähendada ohtlike toodete suurt hulka, mida asjaomane riik ELi saadab (Hiina päritolu tooted moodustasid 2011. aastal 54% teavitamistest, mis on vähem kui 2010. aastal (58%)).

Käesoleva aasta lõpupoole on komisjonil plaanis teha ettepanek meetmete kohta, millega muuta ELi tooteohutuse valdkonna õigusaktid veelgi rangemaks ning tegeleda uute tärkavate ohtudega.

Rapexis osalevad kõik ELi liikmesriigid ning Island, Liechtenstein ja Norra. Rapex hõlmab enamikke tarbekaupu, v.a toiduained ja loomasööt ning farmaatsiatooted ja meditsiiniseadmed, mille jaoks on olemas spetsiaalne Rapexi-taoline hoiatussüsteem.

Lugege täiendavalt tarbijaohutuse kohta English

Rapexi veebisait English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad