Sökväg

EU:s miljöregler ska följas bättre - 13/03/2012

Löv som flyter i vattnet i en cirkel och påminner om EU-flaggans stjärnor © EU

Kommissionen vill att EU-länderna ska bli bättre på att tillämpa EU:s miljölagar. Det är bra för både folkhälsan och ekonomin.

EU-länderna är för dåliga på att följa EU:s miljölagstiftning och det kostar cirka 50 miljarder euro varje år för bland annat miljösanering och sämre hälsa.

Om EU:s regler tillämpas konsekvent får vi en renare och mer hållbar miljö, och det är bättre för vår hälsa och för ekonomin. Genom att strikt tillämpa avfallslagstiftningen kan vi till exempel skapa 400 000 jobb och spara 72 miljarder euro jämfört med om den inte tillämpas.

Som ett första steg har kommissionen bett ländernas regeringar och Europaparlamentet om synpunkter på hur EU:s miljöregler ska ge önskade resultat English . Svaren kommer att användas i konkreta förslag senare i år.

Förslagen tar fasta på två viktiga frågor. Vi behöver mer information om hur EU:s regler fungerar i praktiken och länderna måste göra mer för att förebygga miljöproblem. Det här är några möjliga åtgärder:

  • Mer miljöinformation på nätet, särskilt om hur lagarna tillämpas lokalt
  • Bättre inspektioner och tillsyn för att se till att lagarna tillämpas korrekt
  • Lättare för allmänheten att framföra klagomål till nationella myndigheter
  • Gemensam hållning i miljöfrågor i nationella domstolar, vilket gynnar människor, myndigheter och företag
  • Hjälpa EU-länderna att inrikta sina resurser på att lösa miljöproblemen

I en Eurobarometerundersökning om EU-invånarnas inställning i miljönfrågor English säger tre av fyra att miljön är viktig för deras livskvalitet.

Världsforum om vatten

Kommissionen deltar denna vecka i världsforumet om vatten Englishfrançais i Marseille i Frankrike. Forumet hålls vart tredje år och ska hjälpa länderna att samordna tillgången till rent vatten och skydda vattentillgångarna.

Sedan 2004 har 32 miljoner människor fått rent dricksvatten och 9,5 miljoner har fått toaletter tack vare EU-bidrag.

EU:s miljölagstiftning – sammanfattningar

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar