Navigacijska pot

Boljše izvajanje evropske okoljske zakonodaje - 13/03/2012

Plavajoči listi na vodi v obliki kroga se zdijo kot zvezde na zastavi EU © EU

Evropska komisija želi državam članicam pomagati pri uresničevanju zdravstvenih in gospodarskih koristi, ki jih prinaša celovita uporaba evropske okoljske zakonodaje.

Nepopolno izvajanje evropske zakonodaje na področju okolja naj bi gospodarstvo EU vsako leto stalo okoli 50 milijard EUR, predvsem zaradi stroškov za zdravstvo in stroškov sanacije okolja.

Dosledna uporaba evropske zakonodaje lahko pripomore k čistejšemu in bolj trajnostnemu okolju, kar bi koristilo tudi našemu zdravju in gospodarstvu. Če bi denimo zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti, bi lahko ustvarili 400 000 delovnih mest in prihranili 72 milijard EUR stroškov.

Za začetek je Komisija pozvala države članice in Evropski parlament, da izrazijo svoje mnenje o tem, kako bolje izkoristiti prednosti evropskih ukrepov na področju okolja English . Njihova mnenja bo Komisija pozneje uporabila pri pripravi posameznih predlogov.

V svojih predlogih Komisija poudarja pomen pridobivanja informacij o praktičnem izvajanju evropske zakonodaje in večjega odzivanja držav članic na okoljska vprašanja. Predlogi bodo najbrž zajemali:

  • povečanje obsega okoljskih informacij, dosegljivih na spletu – zlasti o tem, kako lokalni organi uporabljajo okoljsko zakonodajo;
  • izboljšanje inšpekcijskih pregledov in nadzora, da bi zagotovili pravilno uporabo zakonodaje;
  • poenostavitev postopkov glede vlaganja pritožb državljanov o okoljskih vprašanjih pri nacionalnih organih;
  • oblikovanje skupnega pristopa pri obravnavanju okoljskih zadev na sodiščih držav članic, kar prinaša koristi evropskim državljanom, nacionalnim organom in podjetjem;
  • pomoč državam članicam, da svoje vire usmerijo v reševanje okoljskih vprašanj.

V nedavni raziskavi o odnosu evropskih državljanov do okolja English je 75 % vprašanih odgovorilo, da stanje okolja vpliva na njihovo kvaliteto življenja.

Svetovni forum o vodi

Komisija bo na svetovnem forumu o vodi Englishfrançais , ki bo potekal ta teden v francoskem Marseillu, predstavila svoje stališče o tej problematiki. Forum, ki ga pripravijo vsaka tri leta, pomaga državam usklajevati njihova prizadevanja za dostop do pitne vode in zaščito vodnih virov.

Od leta 2004 so s pomočjo EU 32 milijonom ljudem zagotovili dostop do čiste pitne vode in 9,5 milijonom priskrbeli stranišča.

Povzetek evropske zakonodaje za varstvo okolja

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave