Navigačný riadok

Lepšie uplatňovanie právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia - 13/03/2012

Listy plávajúce v kruhu na vode pripomínajúce hviezdy na vlajke EÚ © EÚ

Komisia hľadá spôsoby ako presvedčiť členské štáty o zdravotných a ekonomických výhodách vyplývajúcich z úplného uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Odhaduje sa, že nedostatočné uplatňovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia pripravuje naše hospodárstvo ročne o 50 miliárd EUR. Ide najmä o náklady vynaložené v súvislosti so zdravotnými problémami a odstraňovaním následkov znečistenia.

Konzistentné uplatňovanie právnych predpisov EÚ prinesie čistejšie a udržatelnejšie životné prostredie a bude prínosm pre naše zdravie a hospodárstvo. Prísne uplatňovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch by viedlo k vytvoreniu 400 000 nových pracovných miest a ušetrilo 72 miliárd EUR (v porovnaní so situáciou, keď sa právne predpisy neuplatňujú).

Ako prvý krok Komisia požiadala vnútroštátne vlády a Európsky parlament, aby predložili svoje stanoviská k lepšiemu zabezpečeniu prínosov vyplývajúcich z opatrení EÚ v oblasti životného prostredia English . Tieto stanoviská budú podkladom pre konkrétne návrhy, ktoré by mali byť predložené koncom roka.

Tieto návrhy sa budú zaoberať zhromažďovaním podrobnejších informácií o fungovaní právnych predpisov z oblasti životného prostredia v praxi a zefektívnením reakcie vlád na problémy súvisiace so životným prostredím. Pravdepodobne budú zahŕňať:

  • zvýšenie rozsahu informácií dostupných na internete, najmä pokiaľ ide o miestne uplatňovanie právnych predpisov;
  • zlepšenie inšpekcií a monitorovania na zabezpečenie správneho uplatňovanie predpisov;
  • uľahčenie predkladania sťažností o problémoch v oblasti životného prostredia vnútroštátnym orgánom;
  • rozvoj spoločného prístupu zo strany vnútroštátnych súdov, pokiaľ ide o výzvy v oblasti životného prostredia, ktorý bude prínosom pre občanov, orgány a podnikateľov;
  • pomoc vládam EÚ, ktorá im umožní zamerať svoje zdroje na riešenie environmentálnych problémov.

V nedávnom prieskume nazvanom Názory európskych občanov na životné prostredie English sa 3 zo 4 respondentov vyjadrili, že stav životného prostredia má vplyv na kvalitu ich života.

Svetové fórum o vode

Komisia predloží svoje stanovisko k problematike ochrany vôd tento týždeň počas Svetového fóra o vode Englishfrançais vo francúzskom Marseille. Toto fórum, ktoré sa koná každé tri roky, pomáha koordinovať prístup k čistej vode a chrániť vodné zdroje.

Od roku 2004 získalo vďaka podpore EÚ 32 miliónov ľudí prístup k čistej pitnej vode a 9,5 milióna k sanitárnym zariadeniam.

Právne predpisy EÚ v oblasti ochrany životného prostredia – súhrny právnych predpisov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy