Ścieżka nawigacji

Skuteczniejsze egzekwowanie unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska - 13/03/2012

Liście na powierzchni wody układające się w okrąg przypominający flagę UE © UE

Komisja rozważa, jak przekonać państwa członkowskie o tym, że pełne stosowanie unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska przynosi wiele korzyści dla zdrowia publicznego i dla gospodarki.

Niepełne stosowanie przez władze krajowe unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska pociąga za sobą koszty szacowane na 50 mld euro rocznie. Chodzi tu przede wszystkim o koszty opieki zdrowotnej i oczyszczania środowiska.

Dzięki spójnemu stosowaniu unijnych przepisów środowisko naturalne byłoby czystsze i bardziej zrównoważone, co z kolei korzystnie wpłynęłoby na stan zdrowia obywateli i kondycję europejskiej gospodarki. I tak na przykład, ścisłe przestrzeganie przepisów UE dotyczących odpadów przyczyniłoby się do powstania 400 tys. nowych miejsc pracy i do zaoszczędzenia 72 mld euro (w porównaniu z sytuacją, w której przepisy te nie są stosowane).

Na początek Komisja poprosiła władze krajów UE i Parlament Europejski o ich opinie na temat tego, jak można optymalizować korzyści z unijnych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska English . W oparciu o te opinie Komisja przed końcem roku przedstawi propozycje konkretnych środków.

Środki te uwzględnią potrzebę zgromadzenia pełniejszych informacji o tym, jak akty prawne UE funkcjonują w praktyce, i przyspieszenia realizacji krajowych działań w reakcji na zagrożenia dla środowiska. Środki te dotyczyć będą:

  • publikowania online większej ilości informacji na temat ochrony środowiska – zwłaszcza na temat tego, jak odpowiednie przepisy stosowane są na szczeblu lokalnym
  • zwiększenia skuteczności kontroli i monitoringu – tak by przepisy były prawidłowo stosowane
  • uproszczenia krajowych procedur składania skarg w sprawie problemów związanych ze środowiskiem
  • opracowania jednolitego podejścia do zagadnień związanych z ochroną środowiska w sądach krajowych – na czym skorzystają obywatele, władze i przedsiębiorstwa
  • wspierania rządów krajów UE w możliwie najwydajniejszym wykorzystywaniu zasobów przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.

Niedawno przeprowadzony został sondaż poświęcony postawom Europejczyków wobec ochrony środowiska English . Trzy czwarte respondentów stwierdziło, że stan środowiska naturalnego ma wpływ na ich codzienne życie.

Światowe Forum Wodne

Podczas Światowego Forum Wodnego Englishfrançais , które odbędzie się w Marsylii, Komisja przestawi swoją opinię na temat kwestii związanych z wodą. Forum odbywa się co trzy lata i ułatwia krajom w nim uczestniczącym koordynowanie działań w zakresie udostępniania czystej wody i ochrony zasobów wodnych.

Od 2004 r. dzięki działaniom UE 32 mln osób uzyskały dostęp do wody pitnej, a 9,5 mln – do sieci kanalizacyjnej.

Przepisy UE w dziedzinie ochrony środowiska – w skrócie

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki