Navigācijas ceļš

ES vides tiesību aktu izpildes uzlabošana - 13/03/2012

Pa ūdeni aplī peld lapas, līdzinoties zvaigznēm ES karogā © ES

Komisija izvērtē, kā valstīm palīdzēt labāk īstenot ES vides tiesību aktus. Tas nāk par labu gan veselībai, gan ekonomikai.

ES valstis nespēj pilnībā piemērot ES vides tiesību aktus, un tas izmaksā aptuveni 50 miljardus eiro gadā, galvenokārt lai segtu veselības uzlabošanas un apkārtnes uzkopšanas izmaksas.

Konsekventa ES tiesību piemērošana sekmētu tīrāku un ilgtspējīgāku apkārtējo vidi, un tas savukārt nāktu par labu mūsu veselībai un ekonomikai. Piemēram, ja stingri piemērotu ES tiesību aktus par atkritumiem, tiktu radīts 400 000 darbavietu un ietaupīti 72 miljardi eiro (salīdzinājumā ar to, kā būtu, ja šos aktus nepiemērotu).

Sākumā Komisija aicina valstu valdības un Eiropas Parlamentu paust viedokli par to, kā panākt ES vides pasākumu vēlamo rezultātu English . Izmantojot saņemtās atbildes, līdz šī gada beigām tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi.

Tie būs saistīti ar nepieciešamību iegūt vairāk informācijas par to, kā ES tiesību akti darbojas praksē, un paātrināt valdību reakciju uz vides problēmām. Šie ir daži no iespējamiem pasākumiem:

  • uzlabot internetā pieejamās informācijas apjomu par vidi, it īpaši par to, kā tiesību akti tiek piemēroti vietēji;
  • uzlabot pārbaudes un uzraudzību, lai panāktu, ka likumdošana tiek piemērota pareizi;
  • atvieglot iespēju iesniegt valsts iestādēm sūdzības par vides problēmām;
  • izstrādāt kopīgu metodi, kā izskatāmi vides jautājumi dalībvalstu tiesās, lai ieguvēji būtu iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi;
  • palīdzēt ES valdībām koncentrēt resursus vides problēmu risināšanai.

Nesenā aptaujā par Eiropas iedzīvotāju viedokli par vidi English , trīs no katriem četriem respondentiem atzina, ka vides stāvoklis ietekmē viņu dzīves kvalitāti.

Pasaules Ūdens forums

Šonedēļ Komisija klāsta savu viedokli par ūdens jautājumiem Pasaules Ūdens forumā Englishfrançais Marseļā (Francija). Šis forums notiek reizi trijos gados un palīdz valstīm koordinēt tīra ūdens pieejamību un aizsargāt ūdens resursus.

Kopš 2004. gada, pateicoties ES atbalstam, 32 miljoni cilvēku ir tikuši pie tīra dzeramā ūdens un 9,5 miljoniem cilvēku ir nodrošinātas tualetes.

ES vides aizsardzības tiesību aktu kopsavilkums

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites