Sti

Bedre håndhævelse af EU's miljølove - 13/03/2012

Blade flyder sammen i en cirkel som stjernerne på EU-flaget © EU

Kommissionen ser på, hvordan man kan hjælpe EU-landene med at udnytte de sundhedsmæssige og økonomiske fordele ved at håndhæve EU's miljølovgivning fuldt ud.

Vores økonomi drænes for omkring 50 mia. euro hvert år, fordi landene ikke håndhæver EU's miljølovgivning fuldt ud. Det skyldes især udgifter til sundhed og miljøforbedringer.

Ved at sørge for, at EU-reglerne anvendes ensartet, får vi et renere og mere bæredygtigt miljø – og samtidig er det bedre for vores sundhed og økonomi. Vi kunne f.eks. skabe 400 000 job og spare 72 mia. euro ved at fortolke EU-reglerne om affald strengt (i forhold en situation, hvor lovene ikke håndhæves).

Som et første skridt har Kommissionen spurgt EU-landene og Europa-Parlamentet, hvordan vi efter deres opfattelse skal udnytte fordelene ved EU's miljøforanstaltninger bedre English . Deres svar vil senere på året indgå i specifikke lovgivningsforslag.

Forslagene vil imødegå behovet for at indsamle flere oplysninger om, hvordan EU-lovgivningen fungerer i praksis, og fremskynde EU-landenes indsats for at løse miljøproblemerne. De kan forventes at omfatte:

  • mere miljøinformation på nettet – især om hvordan lovgivningen håndhæves lokalt
  • bedre inspektioner og overvågning for at sikre, at lovgivningen håndhæves korrekt
  • lettere adgang til at indgive klager om miljøproblemer til de nationale myndigheder
  • en fælles tilgang til miljøudfordringer ved landenes domstole – til fordel for borgere, myndigheder og virksomheder
  • hjælp til EU-landene med at bruge deres ressourcer på at løse miljøproblemer.

I en undersøgelse af europæernes holdning til miljø English udtalte 3 ud af 4 borgere for nylig, at miljøet havde betydning for deres livskvalitet.

Verdensvandforummet

Kommissionen gør rede for sin holdning til vandspørgsmål i denne uge på Verdensvandforummet Englishfrançais i Marseille. Forummet – som afholdes hvert tredje år – hjælper landene med at koordinere adgangen til rent vand og beskytte vandressourcer.

Siden 2004 har EU-støtte hjulpet 32 millioner mennesker med at få rent drikkevand og givet 9,5 millioner mennesker adgang til toiletter.

EU's miljølovgivning – resumé

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links