Навигационна пътека

Подобряване на прилагането на законите на ЕС в областта на околната среда - 13/03/2012

Плуващи в кръг по водата листа, напомнящи звездите на флага на ЕС © ЕС

Комисията търси начини да помогне на страните да разберат ползите за здравето и икономиката от пълното прилагане на законите на ЕС в областта на околната среда.

Поради непълно прилагане на екологичното законодателство на ЕС от правителствата нашата икономика губи според някои оценки около 50 млрд. евро годишно. Тази сума включва главно разходи за здравеопазване и за почистване на околната среда.

Последователното прилагане на законите на Съюза води до по-чиста и устойчива околна среда, което е от полза за здравето на хората и за икономиката. Така например строгото прилагане на законите на ЕС за отпадъците ще доведе до създаване на 400 000  работни места и до икономии от 72 млрд. евро (в сравнение със сценарий, при който законите не се прилагат).

Като първа стъпка Комисията поиска от националните правителства и Европейския парламент да изразят мнението си как по-добре да бъдат реализирани ползите от мерките на ЕС за околната среда English . Отговорите им ще станат част от конкретни предложения, очаквани по-късно тази година.

Предложенията ще отговорят на нуждата от събиране на повече информация относно практическото прилагане на правото на ЕС и ще ускорят мерките на правителствата в отговор на екологични проблеми. Те вероятно ще включват:

  • увеличаване на обема на достъпната онлайн екологична информация, по-специално за това как се прилагат законите по места;
  • подобряване на инспекциите и мониторинга, за да се гарантира, че законите се прилагат правилно;
  • улесняване на подаването на жалби до националните власти по екологични проблеми;
  • разработване на общ подход към екологичните предизвикателства в националните съдилища, който да е от полза за хората, властите и предприятията;
  • подпомагане на правителствата от ЕС да съсредоточат ресурсите си за решаване на екологични проблеми.

Според наскоро проведено проучване за отношението на европейските граждани към околната среда English три четвърти от отговорилите смятат, че състоянието на околната среда влияе върху качеството на живота им.

Световен форум по въпросите на водата

Комисията представя становището си по свързани с водата въпроси тази седмица на Световния форум по въпросите на водата Englishfrançais във френския град Марсилия. Форумът, който се провежда веднъж на три години, помага на страните да координират достъпа до чиста вода и да опазват водните ресурси.

От 2004 г. досега ЕС е помогнал на 32 млн. души да получат достъп до чиста питейна вода и е осигурил тоалетни на 9,5 млн. души.

Закони на ЕС за опазване на околната среда - резюме

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки