Navigatsioonitee

Laste mänguasjade puhul on ohutus esmatähtis - 21/12/2011

Kui lapsed avavad jõulude ajal saadud kingipakkidest kauaoodatud kaisukaru, kolmerattalise jalgratta või mängumõõga, võivad nende vanemad kindlad olla, et ELis ostetud mänguasjad on maailma ohutuimad.

Iga ELis müüdav mänguasi on läbinud mitmeid kontrolle, et tagada sellega mängimisel laste ohutus.

Enne uue mänguasja turuleviimist peavad tootjad ohutushindamise raames kindlaks tegema mänguasjaga kaasnevad võimalikud ohud. Samuti peavad nad tagama, et iga mänguasja puhul oleks võimalik tuvastada, millises vabrikus see valmistati.

Kuigi Euroopa osakaal ülemaailmsel mänguasjaturul on 25%, ei ole mitte kõik ELis ostetud mänguasjad ka siin valmistatud. 2010. aastal ulatus väljastpoolt ELi imporditud traditsiooniliste mänguasjade väärtus 6,98 miljardi euroni. On oluline tagada, et need mänguasjad vastaksid Euroopas kehtivatele ohutusstandarditele. Seda tehakse ELi piiridel ja turustajate juures läbiviidavate kontrollide raames.

Uued ja rangemad mänguasjade ohutust käsitlevad ELi õigusaktid English (en) jõustusid käesoleva aasta juulis. Uued eeskirjad kehtivad väikestele osadele, mida on võimalik alla neelata või sisse hingata, ning mänguasjade ja toidu ühisele pakendamisele.

Kuid üksnes õigusaktid ei saa lapsi kaitsta. Isegi mänguasi, mis on mõeldud 10-aastastele ning mis on läbinud kõik testid, võib väikelaste käes ohtlik olla. Seepärast viib EL läbi kampaaniat, et tõsta sisseostude tegijate hulgas teadlikkust selle kohta, mida nad peavad lastele mänguasju ostes tähele panema.

Video „Mänguasjade ohutuse tagamine meie lastele” on olnud eetris kogu Euroopas ja kaarti, millel on loetletud mänguasjaohutuse alased näpunäited , on jagatud ostjatele mänguasjakauplustes. Nõuannete hulka kuuluvad üksnes CE-vastavusmärgisega (ELi ohutuseeskirjadele vastavate) mänguasjade ostmine, kasutusjuhendi lugemine täies ulatuses ning ostude sooritamine usaldusväärsetest kauplustest.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad