Sökväg

Tryggare handel i EU - 05/12/2011

Handslag framför lagböcker © istockphoto.com/John Keith

Det ska bli snabbare, enklare och billigare för konsumenter som köper varor och tjänster i EU att lösa tvister med företag.

En av fem konsumenter i EU stötte under 2010 på problem när de köpte varor och tjänster på den inre marknaden. Kostnaden för olösta konsumenttvister beräknas till 0,4 procent av EU:s BNP.

Nu vill EU se till att alla kan lösa sina tvister utanför domstol, oberoende av vad, var och hur man handlar – på nätet eller i butik.

Ett effektivare och öppnare system ska göra det säkrare att handla på nätet och uppmuntra konsumenterna att mer aktivt leta efter de bästa erbjudandena i hela EU och på så sätt öka konkurrens och tillväxt.

Avtalstvister

Enligt förslagen English ska alla konsumenter kunna välja alternativ tvistlösning och låta en neutral tredje part föreslå en lösning eller medla mellan kund och företag. Konsumenterna uppskattas kunna spara 22,5 miljarder euro om året genom att få allmän tillgång till alternativ tvistlösning.

Tvistlösningsorganen (t.ex. reklamationsnämnder) måste uppfylla en rad kvalitetskriterier och lösa tvisterna inom 90 dagar. Företagen ska informera sina kunder om vart de kan vända sig vid eventuella avtalstvister.

Näthandelstvister

Konsumenter som handlar på nätet ska dessutom kunna lösa sina tvister online. Tanken är att skapa en EU-täckande internetplattform som ska hjälpa konsumenter och företag att lösa sina tvister om internetinköp i andra EU-länder.

Via plattformen skickas konsumentklagomålen automatiskt till det behöriga nationella tvistlösningsorganet, som måste försöka hitta en lösning inom 30 dagar.

Vad blir nästa steg?

Europaparlamentet och ministerrådet har sagt att de vill anta föreslagen före slutet av 2012. Därefter har EU-länderna arton månader på sig att genomföra direktivet om tvistlösning, vilket innebär att alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet bör finnas överallt i EU andra halvåret 2014.

EU-plattformen för näthandelstvister ska tas i drift sex månader senare, dvs. i början av 2015.

Läs mer om lösning av konsumenttvister English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar